Solen står højt på himlen på en sommerdag, hvor græssende kvæg bevæger sig hen over de hededækkede skråninger ved Trehøje. Bakketoppen, som indgår i en kæde af bakker, der mod nord fortsætter i Tihøje og mod vest i Præstbjerg, gav i 1970 navn til den nye Trehøje Kommune. Ved Strukturreformen i 2007 blev Trehøje Kommune lagt ind under Herning Kommune.
.

Trehøje er en lyngklædt bakke, som ligger mellem Ørnhøj og Vildbjerg. Bakken hæver sig 105 m.o.h., og på toppen ligger de tre bronzealderhøje, som har givet bakken sit navn. Landskabet er kuperet, og bakken gennemskæres flere steder af slugter. På hedefladerne domineres plantelivet af hedelyng, revling og bølget bunke. Dertil kommer sjældnere arter som femradet ulvefod, plettet gøgeurt og guldblomme. På slugternes fugtige bund har græsset blåtop dannet tætte bestande. Da blåtop har en tendens til også at brede sig op over lyngfladerne og derved hæmme den naturlige plantevækst, gøres der en stor indsats for at holde græsset nede. Således græsses heden af både kvæg, heste, får og geder, ligesom der med års mellemrum høstes lyng og foretages kontrollerede afbrændinger. Desuden har man i mindre parceller forsøgsvis skrællet lyngtørv af helt ned til mineraljorden.

På heden lever dagsommerfugle som grøn busksommerfugl, dukatsommerfugl, brunlig perlemorsommerfugl og markperlemorsommerfugl. Sidstnævnte er opført som truet på den danske rødliste. Fra sidst i juni til sidst i august kan man opleve den på heden, hvor hunnerne lægger æg på forskellige arter af violer. Fuglelivet omfatter bl.a. blå kærhøg, ravn, sanglærke og bynkefugl, og om vinteren raster stor tornskade ofte i området. Derudover har både skovfirben og hugorm gode bestande på heden.

Trehøje Bakke blev fredet i 1951 for at bevare områdets store naturværdier.

Videre læsning

Læs mere om Herning Kommunes landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber