Søndersø sydvest for Værløse har et areal på ca. 125 ha med en middeldybde på 3,3 m og en størstedybde på 7,8 m. I mange år led søen under høj næringsbelastning og uklart vand. Som led i et restaureringsprojekt blev der 2014‑15 opfisket 38,5 tons brasen og skaller fra søen. I dag er sigtdybden god, og vandplanterne vokser til ganske store dybder. Også artsantallet er steget, og i 2016 husede søen 24 arter af vandplanter, heriblandt krybende vandkrans og brodbladet vandaks.

Ynglefuglene omfatter bl.a. rørhøg samt toppet og gråstrubet lappedykker. Fra rørskoven på søens sydside kan man om foråret høre rørdrummen pauke, mens nattergalen synger fra pilekrattene langs søbredderne. Om vinteren udnytter taffeland og troldand samt stor og lille skallesluger søen som rasteplads.

Den vestligste del af Søndersø indgår i en ca. 66 ha stor fredning fra 2009, som også omfatter Præstesø og den nordøstligste del af Flyvestation Værløse.

Søndersø bliver brugt til både sejlads, badning og lystfiskeri. Man kan springe i Søndersø syd for Søndersø Park og Hybenvej.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Furesø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande