OS, set fra SØ
.
OS, set fra NNØ
.
OS, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523647
Sted- og lokalitetsnummer
060403-242
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30. januar 1974. Overfredningskendelse af 11/7 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Skanse, "Galvhals batteri". Skansen fremtræder som et trefløjet jordværk, der er ca. 5 m bredt og ca. 1,80 m højt. Facen (mod øst) er ca. 15 m lang, medens flankerne er ca. 8 - 10 m lange. Ved facens inderside er to 1 m høje kanonbænke, der måler ca. 4 x 4 m og med en indbyrdes afstand af ca. 3 m. Skansen er græsklædt. Skansen måler i nord-syd ca. 25 m, og i øst-vest ca. 10 m. Fredningsgrænsen går i nord, øst og syd langs voldens ydre fod. Medens den i vest følger en linie, der forbinder flan- kernes vestlige endepunkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Gavlhals" (eller "Guldhals") batteri er en buet hovedvold med face mod Ø og med sideflanker i N og S, samt med 2 kanonbænke som beskrevet i fredningstekst. 2 x 30 x 18 m. Udvendig er højden ca. 3 m, indvendig ca. 1,8 m. Fremstår i forbilledlig stand, græsklædt og afgræsset af får, der går i den omgivende, overmåde smukke strandmark, igennem hvilken en stærkt benyttet sti fører. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin tydelige konstruktion og de ualmindeligt smukke omgivelser: afgræsset, stenstrøet strandmark. God forklarende oplysningstavle. Bevoksning: 1986: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links