Furesø kan skimtes mellem træerne i Storskov, som udgør den største andel af Frederiksdal Skov.
.

Lyngby-Taarbæk er en meget skovrig kommune med et samlet skovareal på 1.103 ha, svarende til ca. 28 % af kommunens areal. Skovene ligger især i øst, hvor landskabet domineres af Jægersborg Dyrehave, som udgør det største sammenhængende skovområde i kommunen, samt i sydvest med bl.a. den overvejende skovbevoksede Lyngby Åmose og Frederiksdal Skov. Derudover findes der også en del fugtige skovområder langs Mølleå.

Skovene er overvejende gamle løvskove, som drives efter naturnære principper. Den største del af skovarealet er offentligt ejet. Det gælder bl.a. den statsejede Jægersborg Dyrehave og den kommunalt ejede Lyngby Åmose. Frederiksdal Skov er derimod privat og ejes af Frederiksdal Gods.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove