Lyngby-Taarbæk Kommune anser de store naturområder som Jægersborg Dyrehave, Mølleådalen, Ermelundskilen og søerne som en vigtig del af sin identitet og attraktion. Samtidig er der et stort ønske om byudvikling, hvilket skal foregå under hensyntagen til naturområderne.

Der er udpeget to biologiske kerneområder. Jægersborg Dyrehave er det ene, mens det andet strækker sig fra Lyngby Sø gennem Lyngby Åmose, Bagsværd Sø og Frederiksdal Skov til Furesø i vest. Begge områder fortsætter ud over kommunegrænsen og forbindes af Mølleådalen, der fungerer som spredningskorridor.

De store naturområder tæt på hovedstaden giver kommunen en særlig stor rekreativ værdi. Af hensyn til friluftslivet er de biologiske kerneområder sammen med Ermelundskilen, Fæstningskanalen og kysten nord for Taarbæk derfor også udpeget som friluftsområder og grønne kiler. De mange besøgende udgør en potentiel risiko for de stedvis sårbare naturområder, og i Kommuneplan 2017 udtrykker kommunen da også et ønske om, at den rekreative udnyttelse foregår på en afbalanceret måde.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Lyngby-Taarbæk Kommune er 352 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 838 ha, hvilket svarer til knap 22 % af kommunens areal. Heraf udgør søerne og overdrevene langt den største andel. Derudover er en væsentlig del af naturområderne beskyttet af fredninger. De største er den ca. 418 ha store fredning af Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund samt fredningerne af hhv. Frederiksdal Skov og Gods på 278 ha samt Bagsværd og Lyngby Søer med omgivelser på 297 ha. Dertil kommer mindre fredninger af Ermelundskilen, Troldehøj-Borrebakke, Spring-forbi, Bombegrunden og alleen på Langs Hegnet. Enkelte af fredningerne strækker sig ind i nabokommunerne. Det gælder også de to Natura 2000-områder: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov på 1.987 ha, som må deles med Frederikssund, Allerød, Egedal, Furesø og Rudersdal Kommuner, samt Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave på 884 ha, som deles med Rudersdal Kommune.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning