Hvor landbrugsarealet er gået meget tilbage, har Lyngby-Taarbæk Kommune stadig flere åbne naturområder. Tilsammen dækker enge, moser og overdrev 456 ha, hvilket svarer til knap 12 % af kommunens samlede areal. Med 271 ha udgør overdrevene langt den største andel og ligger hovedsagelig i Jægersborg Dyrehave. Der er dog også mindre overdrevsområder op mod Mølleå på begge sider af Helsingørmotorvejen, lige øst for Kongens Lyngby, ved Borrebakken og i Furesøparken. Moserne dækker 150 ha og ligger især langs Mølleå, i Lyngby Åmose, omkring Store Hulsø og ved Fuglesangssø. Engene står med 35 ha for det mindste samlede areal i det åbne land. De største engarealer findes i de lavereliggende dele af Jægersborg Dyrehave og i Kongens Lyngby Enghave.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land