De mange gamle rådne træstubbe, stammer og grene i Suserup Skov er levested for billen bøghjort. Æg, larver og pupper findes også i råddent ved. Det voksne insekt æder plantesaft, svampe og måske også blade. Bøghjorten er ret almindelig i gamle løvskove i det østlige Danmark.
.
Egespejlporesvamp er en ret sjælden svamp, som især kan findes i det sydøstlige Danmark. Den har fået sit navn, fordi den vokser på gamle levende egetræer. Her finder man den på barken ved træets fod.
.
I Suserup Skov får træerne lov til at stå, indtil de dør. Man fjerner ikke de døde træer, og der genplantes ikke. Resultatet er, at skoven får det urskovslignende præg, som den bl.a. er kendt for.
.

Sorø Kommune har 6.538 ha skov, svarende til 21 % af kommunens areal. Skovene dominerer landskabet i den sydlige del af kommunen, men ingen steder er der over 4 km til skov. Bortset fra 20 ha statsskov ejes alle skove af privatpersoner, stiftelser eller fonde. Stiftelsen Sorø Akademi er den største skovejer.

Af skovene er 75 % løvskov, især bøg, eg, el og ask. I skovbrynene står gamle løvtræer og mosgroede stendiger, der bidrager til biodiversiteten. Flere skove har lang kontinuitet og rummer sjældne arter af især vedboende svampe og insekter. Også den sjældne hasselmus findes i skovene syd for Sorø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove