Sorø Sø er det eneste sted i Danmark, hvor man tidligere har fundet og i dag sjældnere finder de op til 10 cm store kugler, der kaldes gedeboller. De er dannet af de sammenfiltrede tråde af en grønalge i slægten vandhår.
.
Tre søer dominerer store dele af bybilledet i Sorø. Den største er Sorø Sø, som ligger i forgrunden. Søen blev i 1808 mindre, fordi man byggede en vejdæmning over søen, og herved opstod den mindre Pedersborg Sø, der ses i midten. Tuelsø ligger i baggrunden.
.

I Sorø Kommune er der registreret 2.013 søer, som dækker i alt 888 ha eller 3 % af kommunens samlede areal. De største søer er Sorøsøerne, Maglesø, Bromme Lillesø og Munke Bjergby Sø og del af Tystrup Sø. Der ligger mindre søer og mergelgrave drysset ud over hele landskabet, men tætheden er størst omkring de større søer, der samtidig omfatter kommunens mange råstof-graveområder.

Sorø Kommune ligger øverst i vandsystemerne og afvandes via 200 km offentlige vandløb, hvoraf de 67 km er hovedvandløbene: Åmose Å, Sandlyng Å, Tudeå, Tuelå og Suså. Mange af vandløbsstrækningerne har ringe fald og blød bund.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande