Tudeå er det tredjestørste vandløb på Sjælland, og tilbage i vikingetiden kunne større skibe sejle op til Trelleborg, men bl.a. på grund af vandstandssænkning ved dræning er det i dag kun kanoer og andre småbåde, der kan sejle på åen.
.

Den omkring 40 km lange Tudeå udspringer lige nord for Tuelsø i Sorø Kommune. Herfra løber åen i en stor bue nord om Sorø og Slagelse ud i Storebælt 8 km nordøst for Korsør. Lige vest for Trelleborg løber Vårby Å sammen med Tudeå. Åen er den tredjestørste på Sjælland, og Tudeådal er fredet fra Trelleborg til udløbet.

Fiskebestanden omfatter bækørred, havørred, gedde, aborre, rimte, skalle og ål. Regnbueørred, som er undsluppet fra dambrug, findes også i åen. På størstedelen af strækningen svinger miljøtilstanden fra ringe til moderat. Tæt ved Bromme, ikke langt fra udspringet, er miljøtilstanden dog god.

Åen er på lange strækninger reguleret og løber gennem dyrkede marker. Fra Havrebjerg skærer åen sig dybere ned i landskabet, og fra Trelleborg til udløbet er ådalen bred med engstrøg og moseområder. Her vokser bl.a. majgøgeurt, sværtevæld, trævlekrone, tvebo baldrian og vejbredskeblad. Sidstnævnte er en karakteristisk sumpplante, som har små hvide eller lyslilla blomster i juni-august.

På engene mellem Trelleborg og udløbet raster og yngler mange fugle, bl.a. tinksmed, vandrikse og dobbeltbekkasin. Sivsangere og nattergale synger fra rørskov og krat. Store og Lille Vejlen var oprindelig lavvandede laguneområder, hvortil Tudeå tidligere havde sit udløb igennem Sortesvælg og ud gennem Lille Vejlen. I sidste halvdel af 1800-tallet blev området inddæmmet, så åen i dag løber direkte ud i Storebælt.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Slagelse Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande