Skuldelev Ås i Hornsherred er en af landets mest velbevarede åse. Den består af en række 20‑27 m høje, stejlrandede bakker, som strækker sig fra Skuldelev Grusgrav i syd til halvøen Svineholm ved Roskilde Fjord i nord.

I 1951 blev ca. 100 ha fredet for at beskytte størstedelen af Skuldelev Ås mod råstofgravning. Skuldelev Ås indgår desuden i Natura 2000-området Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.

Dannelsen af Skuldelev Ås

Figur 1. Dannelse af en ås.

.

Figur 2. Dannelsen af Skuldelev Ås.

.

Blokdiagrammet (Figur 1) viser, hvordan en ås dannes i en smeltevandstunnel under enten gletsjeris eller dødis. Efterhånden som strømmen i smeltevandet bliver mindre, vil noget af det materiale, som smeltevandet fører med sig, begynde at aflejres i tunnelen. I takt med at mere og mere materiale aflejres i bunden af tunnelen, smelter vandstrømmen sig videre op i isen. Aflejring af materiale fortsætter op i tunnelen (1), så aflejringerne gradvis bliver højere og bredere end den oprindelige tunnel. Når isen er smeltet bort, står aflejringerne tilbage som en aflang åsryg (2).

Figur 2 viser hvordan Skuldelev Ås blev dannet i en smeltevandstunnel under Bælthavisen (1). Da isen smeltede, kom åsen til syne som et langt bakkestrøg. Samtidig steg havniveauet, og Littorinahavet oversvømmede de lavtliggende dele af landet, så der opstod et sund omkring åsen. I dag er Skuldelev Ås en af landets mest velbevarede åse (2). Den ligger omgivet af både moræne fra sidste istid og af hævet havbund fra Littorinahavet.

Videre læsning

Læs mere om Frederikssund Kommunes landskaber

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber