Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Sorø Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

I en støt men afdæmpet befolkningsvækst passerede Sorø Kommune i løbet af 2021 et indbyggertal på 30.000. Boligpriserne ligger lidt lavere end på regions- og landsplan.

Befolkningsudviklingen

Samlet har befolkningstallet i Sorø Kommune siden begyndelsen af 1970’erne udviklet sig i samme takt som på landsplan, dog var væksten i 00’erne stærkere i kommunen, mens den i 2010’erne har været mere afdæmpet. Den 1. januar 2021 boede der 29.993 i kommunen, og i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2020 forventes en fortsat beskeden vækst til 31.394 i 2045.

Der var i årene 2011‑20 en gennemsnitlig indenlandsk nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 27 om året, mens nettoindvandringen gennemsnitligt var på 96 årligt. I den anden retning trak et årligt fødselsunderskud (færre nyfødte end døde), der i perioden 2011‑20 i gennemsnit var på 70 om året.

Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i deres fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2020 på 1.951 i kommunen og 1.757 i regionen. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i kommunen 28,5 år.

I 2021 var der i kommunen 22 % på 65 år og derover mod 20 % i hele landet, og der forventes i kommunen en stigning til 29 % i 2045. Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til de 15‑64-årige) forventes i kommunen at stige til 54 % i 2045 mod 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 og 2021 hhv. 1,2 % og 7,2 % af befolkningen i kommunen. Af de 1.025 indvandrere fra ikke-vestlige lande var 20 % i 2021 fra Syrien, 11 % fra Afghanistan og 6 % fra Irak. Af de største grupper blandt de 739 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) havde 24 % oprindelse i Polen, 16 % i Rumænien og 8 % i Tyskland.

Boligforhold

Ejendomspriserne i Sorø Kommune ligger noget lavere end på landsplan og lidt lavere end det regionale niveau. I 2020 nåede den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse op på 10.800 kr. Det nationale niveau var 14.600 kr. og det regionale 12.700 kr.

Ejerboliger udgør 70 % af boligmassen mod kun 58 % på landsplan. Kommuner i Region Sjælland har gennemgående en større andel af ejerboliger end på landsplan. Samtidig er der lidt færre almene boliger, 14 % mod 19 % på landsplan. Boligmassen er i høj grad præget af parcel- og stuehuse (61 %), mens etageboliger kun udgør 17 %.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger