Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312731
Sted- og lokalitetsnummer
020408-20
Anlæg
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

En stenkiste - 2,60 x 0,80 m stor - sat af 13 sten, hvoraf de 5 er væltede, og 3 dæksten, der nu er anbragt på kistens bund. Kisten er jordfyldt, og de højeste sten når op til ca. 0,30 m under markoverfladen. Kistens plads kan bestemmes således: 125 m SV for den fred- lyste høj på matr. 2b, Gerdrup, 71 m vest for skellet til matr. 2b og ca. 260 m nord for åløbet.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn overpløiet Høi, et Brdstk. af et Bronzesværd er fundet deri.
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 Bronzealdergrave.
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stenkiste - 2,60 x 0,80 m stor - sat af 13 sten, hvoraf de 5 er væltede, og 3 dæksten, der nu er anbragt på kistens bund. Kisten er jordfyldt, og de højeste sten når op til ca. 0,30 m under markoverfladen. Kistens plads kan bestemmes således: 125 m SV for den fredlyste høj på matr. 2b Gerdrup, 71 m vest for skellet til matr. 2b og ca. 260 m nord for åløbet. J.3520/63 om fredningen.
1963
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHellekiste. .
1964
Analyser af materiale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
1965
Analyser af materiale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPå stenkistens plads var der foretaget en udgravning på et areal ca 20x20 m. I den ikke tilgroede flade lå der spredte marksten dyreknogler og skaldyrsrester. Kisten var fjernet, af Liversage, NMI? Stedet lå på højning lige ved kanten af skråning ned til Maglemose ådal med vidt udsyn til Bolund/Roskilde Fjord. Omtrent 200 m fra offentlig vej, ingen markvej mere. Udgravning ikke foretaget af Roskilde Museum. Udgr.beretn. 1963, Liversage. Overpløjet høj, kun svagt synlig. Efter udgravningen blev alle sten der nåede indtil 30 cm el. mindre fra jordoverfladen lagt ned i bunden af udgravningen, deriblandt flere af kammerets bæresten. I denne tilstand blev graven kastet til og fredet under jorden (M.B.) ** Sagsbehandlerkommentarer ** Udgravet før fredning af Nat.Mus. 1963.
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museumfortidsmindet lod sig ikke genfinde.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links