I Lindenborg Ådal, hvor åen dukker frem af Ersted Skov i den vestlige del af Rold Skov, ligger Stubberup Vad. Her har kalkholdigt, næringsfattigt trykvand og en lang græsningshistorie skabt rigkær med en usædvanlig rigdom af mosser, urter, halvgræsser og græsser. I rigkærene vokser 22 forskellige arter af star sammen med bl.a. den meget sjældne kurvblomst afbidt høgeskæg. Stubberup Vad er privatejet, og der er ikke offentlig adgang. Området indgår i fredningen af Rebild Bakker, Gravlevdalen og dele af Lindenborg Å fra 2005, og det er en del af habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt fuglebeskyttelsesområdet Rold Skov.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land