Kovads Bæk løber for foden af Rebild Bakker, som hæver sig op på begge sider af den flade ådal. Bækken fungerer som fælles afløb for de mange kilder, der eroderer sig ind i Rebild Bakker. Fra den smalle ådal løber bækken ud i Lindenborg Å i bunden af den brede Gravlevdal, som skærer sig dybt ned i landskabet.
.
Ved Rebild Bakker ligger kalkundergrunden tæt på overfladen. Kalken er fuld af sprækker, så grundvandet hurtigt kan bevæge sig gennem den, og der opstår kilder. Blandt dem er strømkilden Lille Blåkilde, som udspringer direkte fra kalken i siden af Gravlevdalen. Fra kilden strømmer hvert sekund ca. 90 l vand, som løber herfra til Lindenborg Å. Det gør Lille Blåkilde til områdets vandrigeste kilde.
.

Den høje og centrale beliggenhed i Himmerland betyder, at de fleste større himmerlandske vandløb udspringer i Rebild Kommune. Fra udspringet løber vandløbene ind i nabokommunerne og videre til deres udløb i Limfjorden, Mariager Fjord og Kattegat.

De fleste af kommunens vandløb er regulerede. Til gengæld har mange øvre vandløbsstrækninger et godt fald, småslyngninger, grusbund og iltrigt vand, hvilket danner grundlag for en veludviklet smådyrs- og fiskefauna.

Siden 1990 er en række af kommunens dambrug blevet opkøbt og nedlagt, hvilket har nedbragt belastningen og forbedret passageforholdene for vandrefiskene. Den øgede vandløbskvalitet har bl.a. medført, at vandløbenes ørredbestande nu stort set er selvreproducerende, og der udsættes ikke længere ørreder i nævneværdigt omfang.

Rebild Kommune er ret fattig på søer. Madum Sø er den største. Øvrige større søer i kommunen er Store Økssø, Gravlev Sø, Suldrup Sø, Hyllested Søerne, Hornum Sø og Juelstrup Sø. Ingen af søerne er mere end 10 m dybe, men de er derudover vidt forskellige med hensyn til næringsbelastning, surhedsgrad, sigtdybde samt plante- og dyreliv. De reneste søer ligger i og ved Rold Skov, som også er rig på kilder. Blandt de mest berømte er sumpkilden Ravnkilde og strømkilden Lille Blåkilde, som begge er levested for en række sjældne smådyr.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande