Historien om Juelstrup Sø har sit udspring i den 65 ha store, fladvandede Sørup Sø, som lå umiddelbart vest for Støvring. I syd grænsede den op til den daværende Juelstrup Præstegård, mens den mod nord udgjorde en del af højmosen Buderupholm Mose, der strakte sig op til Hæsum i nordvest. Der var tale om en meget fugle- og fiskerig sø, som blev tørlagt i forbindelse med tørvegravning 1910-21.

Juelstrup Præstegård ejede de udtørrede søarealer, men i 1926 overtog staten præstegårdens jord og udstykkede 100 ha til ni mindre husmandsbrug. I 1953 blev Juelstrup Præstegård nedlagt. På stedet, hvor Sørup Sø engang lå, genskabte staten 2009-11 en 53 ha stor sø, som fik navnet Juelstrup Sø.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande