Den skovomkransede Store Økssø har været et populært udflugtsmål siden 1870, hvor der blev anlagt et trinbræt på stedet. Det betød, at man med jernbanen kunne komme direkte til søen fra fx Hobro eller Aalborg. Trinbrættet blev nedlagt i 1972, men søen har bevaret sin popularitet. I 2006 blev der anlagt en badebro i søens østlige ende, og vinterbadere kan på kolde vinterdage benytte den nærliggende hytte som sauna.
.

Store Økssø har et areal på 33 ha og ligger i Rold Skov syd for Skørping. Den er en såkaldt dystrof sø med næringsfattigt og brunfarvet vand. Farven skyldes sværtnedbrydelige humusstoffer, der tilføres søen fra den omgivende skov og mose. Det brune og sure vand medfører en lav sigtdybde, men er ganske ufarligt.

Søen har kun småtilløb, og der er kun lejlighedsvis afløb fra søen gennem Havemosen i nord til Kovadsbækken. Vandudskiftningen i søen er derfor lille. For at genoprette en højmose blev drængrøfter blokeret, og en stor bevoksning af sitkagran syd og vest for søen fældet i 2005.

Der trænger ikke meget lys ned til bunden i den godt 7 m dybe sø. Bundvegetationen er derfor meget beskeden, men omfatter dog den meget sjældne smal kildemos. Søen har ingen rørsump, men i den sydvestlige ende vokser gul åkande.

Også dyrelivet er ret artsfattigt. Ud over en del vårfluer, guldsmede og slørvinger har søen bestande af aborre og ål. I vinterhalvåret suppleres søens ellers beskedne fugleliv af mindre flokke af hvinænder og troldænder.

Store Økssø indgår i habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt i fuglebeskyttelsesområdet Rold Skov.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande