Tønder Museum blev oprettet i 1923 i porthuset til det nedrevne Tønderhus. Den første leder var apoteker Peter Mikkelsen Toft, der i 1947 blev efterfulgt af seminarielektor Sigurd Schoubye. Museet havde fokus på den vestslesvigske kunstindustri, men det rummede også en kunstsamling, som i 1972 blev selvstændig under navnet Sønderjyllands Kunstmuseum og flyttede ind i en ny bygning i tilknytning til det kulturhistoriske museum. I den kulturhistoriske del vises i dag eksempler på den vestslesvigske kulturarv, herunder kniplinger, møbler, guldsmedehåndværk og hollandske fliser, der vidner om byens og egnens rigdom og livlige forbindelser til udlandet. I 2006 indgik Tønder Museum (nu Kulturhistorie Tønder) og Sønderjyllands Kunstmuseum (nu Kunstmuseet i Tønder) i den selvejende institution Museum Sønderjylland, der dækker arbejdet med kulturarven og fortidsminderne i hele Sønderjylland.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv