Tversted Plantage er en af Hjørring Kommunes mange klitplantager, som blev etableret for at give læ og dermed mindske sandflugten.
.

I midten af 1800-tallet blev tre områder udpeget som forsøgsområder, hvor man ved træplantning ville forsøge at dæmpe sandflugten. Et af disse forsøgsområder lå øst for landsbyen Tversted og blev til Tversted Plantage. Tilplantningen begyndte i 1858, og plantagen har siden udviklet sig til en varieret skov, som i dag primært drives naturnært. Den ældste del af plantagen ligger ved plantørboligen, og her kan man stadig finde rester af de oprindelige beplantninger af ædelgran. I årene 1948-52 blev Hvarrebæk opdæmmet, hvilket skabte Tversted Søerne. Søerne og den tilhørende naturlegeplads er i dag populære udflugtsmål.

Den 775 ha store Tversted Plantage har et nordisk præg. I skovbunden kan man bl.a. finde planten linnæa, der er opkaldt efter den svenske taksonom og botaniker Carl von Linné. Her vokser også orkideerne hjertebladet fliglæbe og knærod. Sidstnævnte er som regel let at kende på sit mørkegrønne, stedsegrønne løv og kan næsten kun forveksles med liden vintergrøn. I Tversted Plantage findes desuden flere rødlistede svampe, som er knyttet til nåletræer på meget næringsfattig jordbund. Af fuglearter yngler bl.a. skovsneppe, natravn og duehøg i plantagen.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove