Landskabet omkring Lønstrup Klint er især karakteriseret af det åbne, vind- og havpåvirkede land. Lige syd for Rubjerg Knude ligger dog et område med skov, som kan give læ for den fremherskende vestenvind.

Den 30 ha store Rubjerg Knude Klitplantage blev anlagt 1927-28 af den daværende Hjørring Kommune som et beskæftigelsesprojekt. Plantagen brændte i 1930, og store dele af området er derfor løbende blevet genplantet. Det betyder, at plantagen i dag er meget varieret. Mod vest bliver træerne mere og mere forblæste, og plantagen går til sidst over i havtornekrat, inden man når til Lønstrup Klint. Mod øst, hvor der er mere læ, er der større partier med ædelgran og endda enkelte bøge.

Plantagen har mange sjældne svampe og planter, som er knyttet til jordbundens kalkholdige sand. Der er fundet seks arter af orkideer i plantagen, og netop her har hollandsk hullæbe de største bestande i landet. Rød hullæbe er kun fundet i Rubjerg Knude Klitplantage og på Møns Klint, og sjældne arter som pukkellæbe, knærod samt hjertebladet og ægbladet fliglæbe findes også her.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove