De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Varde Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Varde Kommune ligger ud til både Vesterhavet og Vadehavet, der begge bidrager til at dæmpe temperaturudsvingene tæt på kysten, ligesom de kystnære områder ofte oplever havgus i forårsmånederne. Resultatet er, at den vestlige del af kommunen har forholdsvis kølige somre og lune vintre, og netop i januar og februar hører Varde til blandt landets ti varmeste kommuner. Modsat giver de sandede overflader længere inde i landet stor opvarmning om sommeren og tilsvarende stor afkøling om vinteren, således at den østlige del af kommunen får varme somre og kolde vintre. Samlet set giver det en årsmiddeltemperatur, der ligger lige på landsgennemsnittet.

I øst stiger terrænet ind mod Den Jyske Højderyg, hvilket giver skydannelse og mere nedbør. Den meste nedbør falder mellem august og marts, og i november er kommunen landets vådeste. Mens det om vinteren især er det lune Vesterhav, som tilfører luften fugtighed, kommer nedbøren i sensommeren overvejende fra de byger, der dannes over de sandede jorder. Set over året placerer det Varde Kommune blandt landets ti vådeste.

Med den megen nedbør følger også mange skyer, hvilket gør kommunen ret solfattig. Om foråret dækker havgus ofte for Solen, men ellers er det især i sensommeren og det tidlige efterår, at man må kigge langt efter solskinnet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima