I underetagen af Alfa Tower ligger Vejen Bibliotek, der på den nye adresse, Vestergade 2, blev indviet d. 1. oktober 2019. Byggeriet, som er opkaldt efter margarinefabrikken Alfa, rummer også lejligheder til privatbeboelse. Alfa Tower er tegnet af DNA ARKITEKTER.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Vejen Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Befolkningstallet i Vejen Kommune er siden 2010 kun vokset beskedent og primært grundet indvandring.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i kommunen voksede fra 1971 til 2020 med 16 %. Der var i 1970’erne en stærk vækst, som dog klingede af og fra 2010 blev afløst af stagnation. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2019 kommer der fra 2030 igen en svag vækst.

Kommunens befolkning lå i 2020 på 42.742 personer. Det forventes, at befolkningen i fremskrivningsperioden vil vokse med 1,5 % til 43.381 i 2045. Den samlede vækst siden 1971 (inklusive fremskrivningen til 2045) forventes dermed at blive 18 % i kommunen mod 20 % i hele regionen.

Det årlige antal nettofraflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) fra kommunen var fra 2010 til 2019 gennemsnitligt 241 personer. Det blev næsten opvejet af en nettoindvandring, der gennemsnitligt har været på 211 personer med et maksimum i 2015 på 397.

Befolkningsudviklingen påvirkes yderligere af, om der fødes flere eller færre, end der dør. I perioden 2010‑19 oversteg antallet af nyfødte antallet af døde med i gennemsnit 25 om året. Dette fødselsoverskud forventes i løbet af fremskrivningsperioden at ændres til et fødselsunderskud.

Den samlede fertilitet (det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder, hvis årets fødselsmønster fortsætter) har i de seneste ti år konstant været højere i kommunen end i regionen og hele landet. Kommunens samlede fertilitet var i 2019 på 2.019, mod 1.734 i regionen og 1.699 i hele landet.

Kvinder i Vejen Kommune var i 2019 i gennemsnit 28 år, når de fik deres første barn, hvilket var lavere end i regionen (28,5 år) og især lavere end i landet som helhed (29,4 år). De mænd, der blev fædre for første gang, var i Vejen Kommune samme år i gennemsnit 30 år.

I fremskrivningsperioden forventes gruppen i den erhvervsaktive alder at falde til 56 % af befolkningen. Ældrekvoten i kommunen forventes at stige til 47 % i 2045 mod 42 % for hele landet.

Boligforhold

Vejen Kommune er en landkommune, hvor omkring halvdelen af indbyggerne bor i landdistrikter eller i byer med under 2.000 indbyggere.

Boligpriserne ligger relativt lavt, og det har de sammenlignet med både regionen og landet som helhed gjort i flere årtier. Således var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcelog rækkehuse i 2019 på 7.300 kr. i Vejen Kommune mod 10.200 kr. i Region Syddanmark og 14.000 kr. på landsplan. Fra at have meget lange liggetider i årene efter finanskrisen fra år 2008 har niveauet i kommunen de senere år fulgt det regionale niveau, og i 2019 var den gennemsnitlige liggetid for parcel- og rækkehuse således 268 dage i kommunen og 255 dage i regionen.

Boligmassen er domineret af ejerboliger, der udgør tre fjerdedele af alle boliger. Til sammenligning udgør ejerboliger 63 % i regionen og 58 % på landsplan. Omvendt er forekomsten af lejeboliger i kommunen ganske lav: Der er 15 % almene boliger, 5 % private udlejningsboliger og 4 % andelsboliger.

Fordelingen af boligtyper i kommunen adskiller sig også ganske markant fra fordelingen i landet som helhed: Kommunen domineres af parcel-/stuehuse (68 %) og række-/kædehuse (19 %), og boligerne er relativt store: Syv ud af ti er mindst 100 m2 og 22 % endda over 175 m2.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1,1 % af befolkningen i kommunen. I 2020, hvor der var 3.892 indvandrere og 772 efterkommere, var andelen steget til 10,9 %. Blandt de 2.072 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var en tredjedel fra Rumænien (34 %) og mere end en fjerdedel fra Polen (27 %). Blandt de 1.820 indvandrere fra ikke-vestlige lande havde 26 % oprindelse i Syrien, 16 % i Ukraine og 9 % i Bosnien-Hercegovina.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vejen Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger