Skillingsvisen En Sørgevise om den tredobbelte Barnemorderske fra 1861 handler om den ugifte Ane Cathrine Andersdatter, der d. 21. december 1861 blev henrettet på Rødovre Mark vest for Damhuskroen som den sidste kvinde i Danmark. Hun blev dødsdømt for drabet på tre af sine fire børn, som hun druknede hver især kort efter fødslen.

.

Fra midten af 1800-tallet voksede befolkningstallet jævnt, men med en betydelig øgning omkring 1. Verdenskrig. I sidste halvdel af 1800-tallet var størstedelen af det nuværende kommuneareal opdyrket, og befolkningen ernærede sig primært ved landbrug. Fra begyndelsen af 1900-tallet begyndte gartnerier at flytte til kommunen, og nye befolkningsgrupper bosatte sig.

Administrativ inddeling

Den i 1841 oprettede Brønshøj-Rødovre Sognekommune, hvor det nuværende kommuneareal i langt overvejende grad lå, men som udgjorde en mindre del af den samlede kommune, lå fortsat i Københavns Amt. I 1901 blev Brønshøj-Rødovre Sognekommune delt, og mens Brønshøjdelen blev indlemmet i København, blev Rødovre Kommune oprettet.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fra 1850 til folketællingen i 1921 voksede indbyggertallet i kommunen fra 534 til 1.643. Væksten var størst efter år 1900, og i tiden omkring 1. Verdenskrig 1914‑18 steg befolkningstallet. Dette skyldtes bl.a., at en del af sikringsstyrken blev udstationeret på Vestvolden og indkvarteret lokalt i Rødovre.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I perioden var hovedfærdselsårerne gennem det nuværende kommuneareal den gamle kongevej Roskildevej, der løber øst-vest syd for Damhus Sø, samt Rødovrevej, der forbinder den nordlige og sydlige del af kommunen. Ved Roskildevej lå Damhuskroen og bomhuset, hvor alle vejfarende skulle betale bompenge indtil 1915.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

På dette foto fra 1915 ses tre mænd i arbejde ved mistbænkene anlagt i lange rækker på Røngården, der var et af kommunens største gartnerier. I baggrunden ses gården og et stort drivhus. Røngården, der lå på Islevbrovej 67, blev nedrevet i 1964.

.

I hele perioden var området præget af landbrug, den lille rækkelandsby Rødovre langs Damhusengen og spredte gårde. I slutningen af 1800-tallet var størstedelen af det nuværende kommuneareal opdyrket. Mælken fra køerne blev oftest opkøbt af mælkeforpagtere, der solgte mælken videre i København. I 1901 var der otte sådanne mælkeforpagtere.

Fra begyndelsen af 1900-tallet steg andelen af gartnerier betydeligt, og mange gartnervarer blev afsat til grønttorvene i København. Befolkningen fordelte sig på det tidspunkt erhvervsmæssigt mellem jordbrugere, deres tjenestefolk samt bl.a. slagtere, hjulmagere, smede og enkelte gasværksarbejdere. I samme periode begyndte tilflytningen af nye befolkningsgrupper fra København, særligt typografer og litografer med familier. De første udstykninger blev primært benyttet til villaer eller haveforeninger.

Vestvolden blev opført i årene 1888‑92 som en del af Københavns Landbefæstning.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Børnene leger pænt og roligt her i Islev Børnehave, der lå på Rødovrevej 367. Befolkningstallet steg i kommunen, særligt i efterkrigstiden, og førte til behov for institutioner og skoler for børn. Foto fra ca. 1965.

.

I slutningen af 1800-tallet nåede Københavns udbygning til sognekommunens grænser, men i Rødovreområdet ville indbyggerne ikke indlemmes i København. De ansøgte derfor om selvstændighed, hvilket blev bevilget i 1901, hvor Rødovre Kommune blev oprettet.

I hele perioden var den lokale Landbrugerliste dominerende politisk, men allerede i 1906 fik kommunen sit første socialdemokratiske sognerådsmedlem. Efterhånden steg antallet af socialdemokratiske sognerådsmedlemmer.

Sognet fik i 1861 en fattiggård ved en grusgrav på Islev Mark. Den blev senere kaldt Torbenhus og blev fra 1901 udlejet til Hæren som kaserne. I 1908 grundlagde Kriminalforsorgen desuden Statsungdomshjemmet Prøven til unge drenge.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920