Nord for Roskildevej og umiddelbart op til Vestvolden i Rødovre ligger en af københavnsområdets få campingpladser. Absalon Camping blev etableret på stedet i 1967 som en plads til telte og campingvogne, og den blev dermed et spejl på velfærdssamfundets voksende privatbilisme og indenlandske turisme i 1960’erne. Campingpladsen, Vestvolden og de store arealer med boldbaner blev fra 1970’erne en vigtig tilføjelse til Fingerplanens grønne kiler i et område med mange boliger, idet der her blev skabt et stort sammenhængende rekreativt areal, der forbinder de grønne kiler mellem fingrene.

.

I første del af perioden faldt befolkningstallet pga. fraflytning, men fra midten af perioden stabiliserede det sig. Der foregik stadig boligbyggeri i perioden, og også kulturen blev prioriteret. Stadig færre var beskæftiget inden for industrien, mens beskæftigelsen inden for serviceerhvervene steg.

Administrativ inddeling

I 1974 blev det nordvestlige hjørne af Rødovre Kommune skåret af langs Herlev Ringvej og i overvejende grad indlemmet i Herlev Kommune, i mindre grad i Glostrup Kommune. Kommunens andel af Damhusengen blev samme år overdraget København. Omvendt blev stykket sydvest for kommunen indtil Motorring 3 i 1976 tillagt kommunen på Glostrup Kommunes bekostning. Indtil Strukturreformen i 2007 lå kommunen fortsat i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fra 1970 til 2007 faldt befolkningstallet. Faldet skete primært indtil 1990, hvorefter det stabiliserede sig omkring de 35.000‑36.000. Befolkningsnedgangen skyldtes bl.a. fraflytning af unge samt de mange små huse, der blev finansieret af statslånene i perioden 1938-58. Her flyttede i begyndelsen hele familier ind, men efterhånden voksede pladsbehovet, og husene blev beboet af færre personer.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1971 åbnede en strækning af Motorring 3 mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej langs Vestvolden.

I 1987 tilsluttede Rødovre Kommune sig Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Rødovre Kommune.

.

Kommunen blev regnet for fuldt udbygget i hele perioden. Alligevel blev der stadig bygget nye boliger. En ny type boligområde var eksempelvis Sibeliusparken fra 1986, der blev planlagt i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd for at modvirke vold og hærværk.

Fra 1976 til 2006 skete der et fald i antallet af beskæftigede inden for industri, mens antallet af beskæftigede inden for især erhvervsservice steg (se Tabel).

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Socialdemokratiet havde borgmesterposten i hele perioden. EF-/EU-modstanden var større i Rødovre Kommune end i landet som helhed, og ved afstemningen om Danmarks optagelse i EF i 1972 blev det kun til et knebent flertal på 52,8 % til ja-siden mod landsgennemsnittets 63,4 % for optagelse.

Der blev bygget flere nye børneinstitutioner, og i 1988 kom Københavns Tekniske Skole (fra 2016: NEXT Uddannelse København) til Rødovre.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007