Tidslinje over oldtiden i Rødovre Kommune.

.

Der er registreret forholdsvis få fortidsminder i Rødovre Kommune. Dette skyldes formodentlig, at området tidligt blev opslugt af Københavns udbygning. Af synlige fredede fortidsminder fra oldtiden er kun Valhøj, der tidligere indgik i højgruppen Valhøjene, bevaret i dag.

Stenalder

Enkelte sporadiske løsfund fra stenalderen er gjort langs Damhusengens vestside samt langs Harrestrup Å. Ved anlæggelsen af Vestvolden i slutningen af 1800-tallet blev der ligeledes gjort spredte løsfund fra yngre stenalder (ca. 3950-ca. 1700 f.Kr.).

Et mere spektakulært fund blev gjort i 1919 under gravearbejde ved den nu tørlagte del af Damhus Sø. Der var tale om et depotfund bestående af otte flintøkser og en flintmejsel, som blev gjort ved en stor flad sten i den om sommeren tørre rørsø. Økserne, heriblandt både slebne og uslebne økser, er dateret til ca. 3000 f.Kr. De er nedlagt samlet og repræsenterer formodentlig en bevidst offernedlæggelse.

Bronzealder og jernalder

Bronzealdergravhøjen Valhøj, der er den eneste bevarede gravhøj i kommunen, ligger på Henrik Cavlings Allé midt i et villakvarter.

.

Der er kendskab til fem gravhøje i kommunen, hvoraf kun Valhøj på Henrik Cavlings Allé er bevaret til i dag. I tre af de nu forsvundne gravhøje er der fundet gravgenstande fra bronzealderen (ca. 1700-ca. 500 f.Kr.), heriblandt et grebtungesværd, en bælteplade, en halskrave og nogle pynteknapper – alt sammen i bronze.

I 1773 blev det af sognepræsten H.H. Müller registreret, at der på Rødovre Mark, omtrent under det nuværende Rødovre Centrum, lå nogle gravhøje, hvoraf den ene indeholdt en stenbygget grav fra bronzealderen. Nær denne gravhøj lå en yngre brandgrav dateret til enten slutningen af bronzealderen (ca. 700-ca. 500 f.Kr.) eller jernalderen (ca. 500 f.Kr.-ca. 800). Gravlæggelser af de døde i nærheden af forfædrenes gravhøje er en tradition, som ses i hele landet i store dele af oldtiden.

De mest markante bebyggelsesspor, der kendes til i området, stammer fra en udgravning i området ved Fjeldhammervej i årene 2015‑17, hvor der blev fundet rester af treskibede langhuse fra bronzealderen.

Undersøgelserne ved Fjeldhammervej fritlagde også spor efter indhegnet bebyggelse fra førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.-Kristi fødsel) og yngre germansk jernalder (ca. 550-ca. 800).

Der er ikke kendskab til fund fra vikingetiden (ca. 800‑1050) i området.

Videre læsning

Læs mere om historie i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Oldtid