I de fire rundkørsler på indfaldsvejene til Aars står fire murede skulpturer af Per Kirkeby fra 2006. Skulpturerne, der fungerer som en moderne fortolkning af en byport, minder i form og materialer om hinanden, men er alle forskellige i grundplan og detaljer.
.
På Jyllandsgade 54 ligger Vesthimmerlands Musikhus ALFA, der er tegnet af Per Kirkeby og realiseret af Kjaer & Richter. ALFA blev indviet i 2008 og benyttes til koncerter og kulturoplevelser, men også til musikundervisning og foreningsliv.
.
På Kimbrertorvet i Aars har Per Kirkeby i 1995 udført en 34 meter lang murstensskulptur, der består af murede rum med trapper. Skulpturen skaber en overgang mellem to niveauer på pladsen og bliver brugt som kulisse for flere kulturelle aktiviteter i byrummet.
.
Per Kirkeby har i samarbejde med Jens Bertelsen tegnet en udstillingsbygning til Vesthimmerlands Museum i 1999. Bygningens grundplan er formet som en torshammer og er forbundet med de ældre bygninger af cylindertårne.
.

Billedkunstneren Per Kirkeby har siden 1980 præget Aars’ fysiske fremtoning ganske betydeligt. Han har udført skulpturer og udsmykningsopgaver i byen, men særlig markante er de værker, der er udført i murværk, hvad enten der er tale om såkaldte murstensskulpturer eller egentlige arkitektoniske arbejder. Eksempler på det første er den ca. 34 m lange murstensskulptur til Kimbrertorvet fra 1995 og det murede indgangsparti ved gymnasiet opført fra 1993.

Den første arkitektopgave kom, da Kirkeby, i samarbejde med arkitekten Jens Bertelsen, fik overdraget opgaven med at udvide Vesthimmerlands Museum, der siden 1935 havde haft til huse i en beskeden bygning i Bedre Byggeskik-stil opført til formålet. Den ca. 1.100 m2 store udvidelse har i planen form af en torshammer, hvor skaftet samler de eksisterende bygninger og udvidelser, og hovedet rummer to udstillingssale i to etager. Rygraden i det samlede anlæg er skaftets 40 m lange og 10 m høje murstensvæg, der er opbygget, så den veksler mellem indvendige og udvendige nicher. Den karakterfulde udvidelse er fuldmuret i røde sten og kunne indvies i 1999.

De seneste bidrag fra Kirkeby er de fire-seks meter høje murstensskulpturer i rundkørslerne ved byens indfaldsveje opført i 2006 og Vesthimmerlands Musikhus, kaldet ALFA, hvilket står for byerne Aalestrup, Løgstør, Farsø og Aars. Musikhuset er placeret sammen med det nu tidligere rådhus og gymnasiet og indpasser sig i den eksisterende skala, enkelt og stramt med facader i røde tegl. Det indre er mere afvekslende med den hvide, højloftede foyer, dekoreret af Kirkeby, der står i kontrast til den varme farvesætning i selve musiksalen. Arkitektfirmaet Kjaer & Richter har realiseret Per Kirkebys idéprojekt, og huset stod færdigt i 2008.

Et markant indslag i bykernens fornyelse er Aars Boligforenings nye afd. 52, Aars C, en femetagers ejendom med 55 lejligheder, kontorer og butikker, placeret midt på Himmerlandsgade. Den hvidpudsede modernistiske bygning er tegnet af den lokale tegnestue Krogh Madsen Arkitekter a/s og opført 2014-15.

Per Kirkeby i Aars

Vesthimmerlands Gymnasium og HF var i 1980 initiativtager til Per Kirkebys (f. 1938) første udsmykning i kommunen. Gennem finansiering fra Vesthimmerlands Gymnasiums venner og med støtte fra Statens Kunstfond lykkedes det at få et maleri af Kirkeby til gymnasiet i 1981. Dette indledte et mangeårigt samarbejde mellem Kirkeby og gymnasiet; senere også Aars by.

I Aars fandt Kirkeby imødekommende lokale initiativtagere og en by, der var som et uberørt lærred, når det handlede om moderne kunst. Gennem de næste årtier samarbejdede Kirkeby med Aars, samtidig med at han opnåede international succes. Takket være lokale ildsjæle fremstår Aars i dag som en by, der er rig på moderne kunst, og allerede ved indgangen til byen møder de besøgende kunsten.

Efter indkøbet af maleriet til gymnasiet fortsatte Statens Kunstfond og lokale med at støtte opstillingen af værker i kommunen. Fra slutningen af 1980’erne og frem til midten af 00'erne udførte Kirkeby en række udendørs skulpturer i rødbrændte mursten. Den første skulptur fra 1986 er en korsformet murstensskulptur foran gymnasiets idrætshal. Værket blev finansieret gennem gaver og overskud fra skolens 25-års-jubilæum.

I de efterfølgende år blev der anlagt en skulpturpark på området bag gymnasiet med bl.a. Kirkeby-værkerne Stelen, Kvadratet, Cirklen og en hybrid Kvadrat æder cirkel halvt. Området blev i 1990 omlagt til et haveanlæg tegnet af Kirkeby og udformet i samarbejde med landskabsarkitekt Erik Juhl. Skulpturparken blev afsluttet med værket Observatoriet i 1990.

I 1994 fik gymnasiet et nyt indgangsparti, også tegnet af Kirkeby. Det bærer navnet Propylæerne, hvilket henviser til Akropolis’ indgangsparti i Athen, og har form af en adgangstrappe omkranset af en hal uden tag og sidevægge. På Kimbrertorvet midt i Aars blev der i 1995 desuden opført en ca. 34 m lang og 5 m høj murstensskulptur af Kirkeby med titlen Kimbrermuren. Sammen med arkitekt Jens Bertelsen har Kirkeby tillige tegnet tilbygningen til Vesthimmerlands Museum fra 1999. Bygningens grundplan ligner en torshammer, hvor skaftet indeholder udstillinger og magasiner, og hovedet to store udstillingssale.

I 2006 tegnede Kirkeby fire ca. 6 m høje og 2 m brede massive byporte opført i røde teglsten. De er placeret i rundkørslerne ved de fire største indfaldsveje til Aars. To år efter blev det største værk i Aars af Kirkeby, Musikhuset ALFA, taget i brug. Det ligger ved siden af Vesthimmerlands Gymnasium. Bygningen indeholder øve- og mødelokaler samt en koncertsal med en stor scene og plads til 420 tilskuere.

Videre læsning

Læs mere om Aars

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links