De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Assens Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

En lang kyst ud mod Lillebælt betyder, at kommunen i vest er påvirket af havet, som dæmper temperaturvariationen. Således holder det lune hav vintertemperaturen oppe, og i januar og februar er Assens blandt landets ti varmeste kommuner. I øst er påvirkningen fra havet mindre, hvilket giver varmere somre og koldere vintre. På sin vej hen over Jylland og Den Jyske Højderyg tørrer vestenvinden ud, og nedbørsmængderne er derfor forholdsvis beskedne.

Om sommeren vil opvarmningen i øst dog give en del byger. Sydøst for Glamsbjerg stiger terrænet op mod De Fynske Alper, så der dannes flere skyer med mindre sol og en del mere nedbør til følge. Set over året får kommunen en smule mindre nedbør end landet som helhed. Mindre nedbør og få skyer betyder mere sol, og antallet af solskinstimer i Assens Kommune ligger derfor over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima