Fra havnen i Gershøj i den nordlige del af Lejre Kommune er der udsigt over Roskilde Fjord. Gershøj består af en ældre bykerne omgivet af nyere parcelhuse, og syd for byen ligger der et større sommerhusområde. Der er busforbindelser til bl.a. Kirke Hyllinge.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Lejre Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Indenlandsk tilflytning har sammen med indvandring betydet, at befolkningstallet i den nye Lejre Kommune siden dannelsen har udviklet sig i stort set samme takt som i hele landet. Boligpriserne er højere end på landsplan.

Befolkningsudviklingen

I 1970’erne voksede befolkningstallet kraftigt i det område, der nu er Lejre Kommune. I denne periode var udviklingen markant stærkere end i Region Sjælland. Den 1. januar 2021 var der 28.173 indbyggere i kommunen, og i befolkningsfremskrivningen fra 2020 forventes en vækst til 30.307 i 2045.

Der var i tiåret 2011‑20 en årlig gennemsnitlig nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 82, mens nettoindvandringen (både danske og udenlandske statsborgere) gennemsnitligt lå på 90 om året. I samme periode var der i gennemsnit et lille årligt fødselsunderskud (færre fødte end døde) på 13, hvilket dækker 253 døde og 240 nyfødte pr. år.

Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i deres fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2020 højere i kommunen (1.976) end i regionen (1.757). Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i kommunen tæt på 31 år, mere end to år højere end i regionen. Førstegangsfædrene var i gennemsnit lidt over 33 år. Befolkningen var i 2021 lidt ældre i kommunen end på landsplan.

I Lejre Kommune var 23 % over 65 år mod 20 % i hele landet. Der ventes en ensartet stigning, og i 2045 forventes andelen i kommunen på 65 år og derover at være på 27 %. Ældrekvoten (andelen af borgere på 65 år og derover i forhold til 15‑64-årige) forventes at vokse fra 38 % i 2021 til 50 % i 2045, hvilket er lidt mere end på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

I 1980 og 2021 udgjorde gruppen af indvandrere og efterkommere hhv. 1,9 % og 7,6 % af kommunens befolkning. Af de 1.680 indvandrere, der i 2021 boede i kommunen, var 799 fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande). De største grupper var fra Polen (17 %), Tyskland (13 %), Storbritannien (10 %) og Litauen (8 %). Af de 881 indvandrere fra ikke-vestlige lande var 27 % fra Syrien, 8 % fra Irak og 7 % fra Thailand.

Boligforhold

Lejre Kommunes boligmasse består næsten udelukkende af ejerboliger, der udgør 82 %. Det er sædvanligt i kommuner, der overvejende består af mindre byer og landområder.

Der er kun 4 % etageboliger, mens 61 % er parcel-/stuehuse, 17 % række-/kædehuse og 16 % fritidshuse. Fritidsboligerne er hovedsagelig beliggende i den nordlige del af kommunen tæt ved Roskilde Fjord og Isefjord. At befolkningstallet især voksede i 1970’erne, afspejles i, at 25 % af boligmassen stammer fra dette årti. Boliger opført i 00’erne og 2010’erne udgør i alt 16 %.

De senere år har en del udviklingsprojekter været i gang, bl.a. ved opførelse af en række bofællesskaber som Frikøbing i Kirke Hvalsø og Skråningen i Lejre.

Ejendomspriserne i kommunen ligger højere end på landsplan og dermed noget højere end gennemsnittet for Region Sjælland. Et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i kommunen kostede således i 2020 15.400 kr. pr. m2 mod 14.600 kr. på landsplan. Liggetiderne i kommunen er forholdsvis korte; i 2020 var de gennemsnitligt 154 dage mod 203 dage på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger