Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Lejre Kommune.

.

Området oplevede en kraftig befolkningsstigning. Der kom nye parcelhuskvarterer til omkring byer og landsbyer, og infrastrukturen blev bl.a. udbygget med Holbækmotorvejen.

Administrativ inddeling

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev områdets otte sognekommuner, der alle lå i Københavns Amt, sammenlagt til tre. Sæby-Gershøj, Hyllinge-Lyndby og Rye-Sonnerup Sognekommuner blev til Bramsnæs Kommune, og Såby-Kisserup og Hvalsø-Særløse Sognekommuner gik sammen i Hvalsø Kommune. Den vestlige halvdel af Kornerup-Svogerslev, Herslev-Gevninge og Lejre Sognekommuner blev sammenlagt til Lejre Kommune. De tre kommuner lå derefter i Roskilde Amt. Der skete ikke yderligere administrative grænseændringer før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen i Lejre Kommune gennemgik den historisk største stigning i perioden 1970‑2007, hvor befolkningstallet steg fra 15.652 i 1970 til 25.971 i 2005. Den største stigning, med næsten 5.000 personer, var fra 1970 til 1976, hvilket faldt sammen med bebyggelsen af parcelhuskvarterer i kommunen. Befolkningen i Kirke Hvalsø steg fra 1.830 i 1970 til 3.810 i 2007, mens den i Lejre i samme periode steg fra 777 til 2.264.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1972 blev Holbækmotorvejen ført gennem området, hvilket blev til gavn for det stigende antal pendlere mod Holbæk og København. I 1970’erne begyndte projekteringen af cykelstier, især koncentreret omkring områdets skoler, fx mellem Ejby og Kirke Hyllinge i 1973. I 1980’erne blev der anlagt cykelstier langs mange af kommune- og amtsvejene.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Området var perioden igennem fortsat kendetegnet ved de mange mindre landsbysamfund, i alt 49 småbyer og landsbyer, uden større byer. Nogle af de største landskabsfredninger i Danmark sikrede, at Lejre Kommune har bevaret mange oprindelige natur- og kulturlandskaber.

I 1970’erne fandt der intensivt nybyggeri sted på nyudstykkede parcelgrunde. Af den samlede boligmasse på 9.884 boliger i Lejre Kommune i 2003 var hele 2.826 boliger bygget i årene 1970‑79. Kommunen udviklede sig i perioden til en udpræget pendlerkommune, hvor ca. 76 % af den samlede arbejdsstyrke i 2002 pendlede til arbejdspladser uden for kommunen. Til sammenligning var det i den gamle Lejre Kommune i 1968 ca. 40 % af den erhvervsaktive gruppe. Meget af denne udvikling koncentrerede sig om stationsbyerne Kirke Hvalsø og Lejre.

Der udviklede sig en varieret erhvervssammensætning i kommunen, og i 2006 var flest beskæftiget med erhverv inden for handel og service (71,5 %). Derefter kom byggeri og transport (15,6 %), industri (10,2 %) og landbrug m.m. (2,8 %). Størstedelen af områdets virksomheder var små; Vestergaard Company A/S i Gevninge var med sin produktion af servicekøretøjer til lufthavne en af de få store virksomheder i kommunen.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007