Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Lejre Kommune.

.
Landbrug var længe det altdominerende erhverv i området. På dette foto fra omkring 1906 ses gården Præstholmgård i Ejby med landmandsfamilien, tjenestefolk og medhjælpere. Gårdens ejer, Lars Jørgen Kristian Lorentzen, står som nummer tre fra venstre. Hans hustru, Anne Margrethe, står mellem parrets børn.
.

Jernbanen kom til området i anden halvdel af 1800-tallet, og stationsbyerne Kirke Hvalsø og Lejre opstod. Tidlig industri, især med tilknytning til landbruget, kom til med bl.a. Vintre Møller.

Administrativ inddeling

Den nuværende Lejre Kommune var i 1850 fordelt på ti sognekommuner, der alle lå i Københavns Amt og Roskilde Amtsrådskreds. Der skete ingen administrative grænseændringer i perioden.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I den nuværende Lejre Kommune var der over hele perioden en lille stigning på 669 personer – fra 10.200 i 1850 til 10.869 i 1921. Fra 1870 var der et mindre fald i befolkningstallet, mest i perioden 1890‑1901, hvor det faldt fra 10.405 til 9.876, hvorefter det begyndte at stige langsomt igen.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Jernbanen fik stor betydning for den infrastrukturelle udvikling i området. Nordvestbanen fra Roskilde til Kalundborg åbnede for drift i december 1874. Det betød nye distributionsforhold og afsætningsmuligheder for oplandet til de to stationsbyer Kirke Hvalsø og Lejre.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Landbrug og kvæghold var hovederhverv i området i perioden. Landbruget var koncentreret omkring de udflyttede gårdmiljøer og især ved herregårdene (Ledreborg, Lindholm, Egholm, Krabbesholm, Sonnerupgård, Ryegård og Trudsholm). Andelsbevægelsen kom til området i perioden, hvor bl.a. andelsmejeriet Landmandslyst blev etableret i Osted i 1887. Andre vigtige erhverv var skovbrug og fiskeri. Fiskerierhvervet oplevede i perioden en vækst, især ved Lyndby, Ejby og Herslev. I 1861 blev der optalt 30 fiskere og 11 både ved Herslev og 27 fiskere og 17 både ved Ejby. Strømmen i Elverdamså blev fortsat udnyttet som grundlag for et mindre industrikompleks, Vintre Møller. De fem vandmøller i Vintre Møller fungerede i perioden som beslægtet erhverv til områdets landbrug med bl.a. mel- og grynforarbejdning og slibning af høleer. I området var der desuden limkogeri, papirproduktion, klædefabrik, uldspinderi og væveri. Skullerup Teglværk ved Kisserup var i perioden en af områdets største arbejdspladser.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920