Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Billund Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Siden sin dannelse i 2007 har Billund Kommune haft en mindre men stabil befolkningstilvækst, der ifølge fremskrivningerne vil fortsætte i 2020’erne og 2030’erne. Boligpriserne er lidt lavere end i regionen som helhed.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i den nuværende Billund Kommune voksede kraftigt fra 1970 til slutningen af 1990’erne, hvorefter væksten de næste 20 år var svag. Der var 26.629 indbyggere i kommunen d. 1. januar 2019. I befolkningsfremskrivningen fra 2019 forventes en stigning til 28.115 i 2045.

Nettofraflytningen (forskellen mellem fra- og tilflyttede) var i tiåret 2009‑18 gennemsnitligt 141 om året. Samtidig var der en årlig nettoindvandring, omfattende såvel danske som udenlandske statsborgere, på i gennemsnit 194 om året. Den kulminerede med en nettoindvandring på 328 i 2015.

Kommunen har haft et lille årligt fødselsunderskud (flere døde end fødte) på gennemsnitligt 12 over de seneste ti år. Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, lå i 2018 på 2.022, hvilket er klart højere end i både regionen (1.783) og hele landet (1.730). Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i 2018 på 28,9 år. Førstegangsfædrene var næsten to år ældre.

I 2019 var en femtedel af befolkningen i kommunen over 65 år, hvilket var stort set som i hele landet. Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til antallet af 15‑64-årige) forventes at vokse fra 33 % til 46 % i 2045, hvilket forventes at være lidt højere end i landet som helhed (42 %).

Boligforhold

I Billund Kommune er der en lidt større andel af ejerboliger end i Region Syddanmark, nemlig 69 % mod 65 % (2019). Til gengæld er der en mindre del almene boliger (18 %), private udlejningsboliger (7 %) og andelsboliger (3 %). Det afspejles også i den store andel af parcel-/stuehuse, der er på knap 60 % i Billund Kommune mod 46 % i regionen og kun 40 % på landsplan. Af boligerne er 56 % opført efter 1970 mod tilsvarende 41 % på landsplan.

Boligpriserne i Billund Kommune er en smule lavere end i regionen og en del lavere end i landet som helhed. Således kostede et parcel- eller rækkehus i kommunen gennemsnitlig knap 8.500 kr. pr. m2 i 2018, mens det kostede ca. 9.800 kr. i regionen og ca. 13.600 kr. på landsplan.

Indvandring

I 1980 var 0,9 % af befolkningen i Billund Kommune indvandrere eller efterkommere. I 2019 udgjorde de 12,8 % og dermed en lidt højere andel end i regionen, men mindre end i landet som helhed. I 2019 boede der 2.831 indvandrere i kommunen, hvoraf 52 % var fra vestlige lande. Efterkommere udgjorde 577 personer. Der var 1.466 Indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande). De største grupper var fra Polen (19 %), Rumænien (17 %) samt Litauen og Tyskland med 9 % hver. De 1.365 indvandrere fra ikke-vestlige lande kom især fra Syrien (23 %), Sri Lanka (18 %) og Ukraine (7 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger