De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Billund Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Billund Kommune ligger både langt fra havet og umiddelbart vest for Den Jyske Højderyg, hvilket sætter et tydeligt aftryk på klimaet. Mod vest fra Grindsted er terrænet forholdsvis fladt, mens det skråner opad i øst, hvor bl.a. Billund ligger. Da vinden overvejende kommer fra vest, fører det til skydannelse og en del nedbør. Set over året er Billund da også Danmarks næstvådeste kommune og overgås kun med en enkelt millimeter af Herning Kommune. I december er kommunen endda den absolut vådeste, og i ti af årets måneder ligger den blandt landets ti vådeste.

Afstanden til havet og den generelt sandede overflade giver en stor variation i temperaturen, både hen over året og i det daglige. Nætterne og vintrene er kolde, og om sommeren skaber solen mange skyer i dagtimerne, hvilket også sænker temperaturen. Alle disse faktorer skubber Billund ned blandt den koldeste tredjedel af landets kommuner. Det betyder samtidig, at antallet af solskinstimer er forholdsvis lavt, hvilket placerer Billund nede blandt landets ti solfattigste kommuner; både i ni af årets måneder og på årsbasis.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima