I rødt og gult lyser en lille cinnober-vokshat op nede fra græsset og sætter kulør på efterårets overdrev. Vokshatte er karakteristiske for ugødede overdrev, og på de åbne, græssede arealer i Bjergskov findes en stor mangfoldighed af de små, farvestrålende svampe. I Danmark er overdrev efterhånden en sjælden naturtype, og mange af vokshattene anses i dag for sjældne eller truede. Især i Jylland er cinnober-vokshat dog stadig ret almindelig og kan bl.a. opleves på overdrevene øst for Hostrup Sø.
.
Øst for Hostrup Sø ligger et kuperet landskab, der veksler mellem skov og åbne overdrev. Bakkelandet er en randmoræne, der blev presset op foran Den Ungbaltiske Is, da den for 19.000 år siden stod med sin rand ved Den Østjyske Israndslinje. I dag huser det dramatiske og pittoreske landskab bl.a. de fredede områder Bjergskov og Sønder Hostrup Overdrev.
.

I det kuperede landskab øst for Hostrup Sø, på hver side af Flensborg Landevej, ligger området Bjergskov. Navnet til trods udgøres den østlige del af Bjergskov af et af Sønderjyllands fineste overdrev, som aldrig har været under plov, men er holdt lysåbent af græssende husdyr.

Den lange græsningskontinuitet og en forholdsvis mager, sandet jordbund har skabt et yderst mangfoldigt planteliv, der kan tælle helt op til 50 forskellige arter pr. m2. Det omfatter en blanding af almindelige og mere sjældent sete planter som bredbladet timian, engblomme, alm. månerude, blodstillende bibernelle, djævelsbid, kirteløjentrøst, nikkende brøndsel og flere forskellige orkidéer.

Ud over at bidrage til et rigt planteliv har de græssende dyr også sat deres tydelige præg på områdets træer. År efter år har de »klippet« nogle af bøgetræerne tilbage, så de i dag nærmest fremstår som små bonsaitræer med helt små blade og meget lav højde. Et andet fænomen, som forårsages af græsningen, er de såkaldte fodposer. De dannes af tornebuske som hunderose, brombær og tjørn, der vokser helt tæt op omkring løvtræerne og dermed beskytter dem mod dyrenes græsning. Det ca. 30 ha store overdrev i Bjergskov blev fredet i 1929.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land