I Sen Oligocæn, for ca. 27,8‑23 mio. år siden, var store dele af Danmark dækket af et 100 m dybt hav. Aflejringer fra dette hav kan man bl.a. finde i lergraven ved Branden.

Den nu nedlagte Branden Lergrav ligger på den nordligste del af Salling. Her kaldes det fede, mørkegrå til grøngrå ler meget passende for Branden Ler. Den grønlige farve stammer fra mineralet glaukonit, der kun udfældes i havvand. I Branden Leret findes fossiler fra et rigt dyreliv af snegle og muslinger, ligesom man her har fundet de ældste fossile tandhvaler i Danmark. I modsætning til Branden Lergrav er Hesselbjerg Lergrav lidt sydvest for det centrale Skive stadig aktiv.

Efter at Branden Leret blev aflejret, faldt havniveauet, og området blev tørlagt. Efterfølgende steg havet igen, og fra Sen Oligocæn til Tidlig Miocæn blev der aflejret næsten sort glimmerler.

Videre læsning

Læs mere om Skive Kommunes geologi

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi