I den aktive Hesselbjerg Lergrav er indvindingen af Skive Ler i fuld gang. Leret indeholder ofte konkretioner med udfældet kalk i sprækkerne. Disse sprækker kaldes septarier, og Skive Leret gik derfor tidligere under navnet septarieler. Konkretionerne findes i de lyse lag i leret.
.

Hesselbjerg Lergrav er en endnu aktiv lergrav lidt sydvest for Skive.

I Sen Oligocæn, for ca. 27,8‑23 mio. år siden, var store dele af Danmark dækket af et 100 m dybt hav. Aflejringer fra dette hav kan man bl.a. finde i lergraven ved Hesselbjerg.

I Hesselbjerg Lergrav indvinder man Skive Ler, som bruges i teglproduktion. Leret findes i op til 70 m tykke lag, og er fedt og grønliggråt dog uden at indeholde mineralet glaukonit som Branden Leret i den nu nedlagte Branden Lergrav på den nordligste del af Salling. Desuden er det rigt på fossiler af snegle og muslinger samt gravegange fra bundlevende dyr.

Efter at Skive Leret blev aflejret, faldt havniveauet, og området blev tørlagt. Efterfølgende steg havet igen, og fra Sen Oligocæn til Tidlig Miocæn blev der aflejret næsten sort glimmerler. Det glaukonitholdige og fossilrige glimmerler kan genfindes som tynde lag i Hesselbjerg Lergrav.

Videre læsning

Læs mere om Skive Kommunes geologi

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi