Den sjældne, fredede grenet edderkopurt blomstrer i juni og juli. Tidligere troede man, at planten kunne kurere og lindre edderkoppebid, men i lyset af vores ret uskadelige edderkoppefauna har behovet næppe været stort. Myten har dog formået at give planten sit navn. Grenet edderkopurt vokser på skrænterne langs Roskilde Fjord, og dens hvide, stjerneformede blomster pryder i dag Halsnæs Kommunes våbenskjold.
.

I den tæt bebyggede kommune er de lysåbne områder med heder, overdrev, enge og moser overvejende små. Kommunens heder dækker tilsammen 166 ha, hvoraf Melby Overdrev udgør langt den største andel. Overdrevene dækker 148 ha og findes bl.a. ved Spodsbjerg, på Arrenæs og i det tørre kystlandskab langs Roskilde Fjord. De vestvendte, kystnære overdrev ved bl.a. Rundebakke ved Ølsted Strandhuse har en meget speciel vegetation med sjældenheder som dansk astragel, plettet kongepen og knopnellike. Her har også den sjældne grenet edderkopurt et af sine få voksesteder. Moserne dækker 327 ha og findes hovedsagelig i skovene og i forbindelse med Arresø. Kommunens ferske enge ligger især langs Havelse Å og omkring Arresø, mens kommunens 123 ha strandenge især findes på strækningen mellem Frederiksværk og Sølager. Strandengene er yngle- og rasteplads for ande- og vadefugle som gravand, strandskade og rødben og voksested for planter som stivhåret ranunkel, strandrødtop og sandlucerne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links