Figur. De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Halsnæs Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Halsnæs Kommune ligger mellem Kattegat, Arresø, Roskilde Fjord og Isefjord, og de fire vandområder har stor indflydelse på områdets klima. Årstemperaturen ligger en smule over landsgennemsnittet, og vandets nærhed betyder, at kommunen i flere måneder er at finde blandt landets ti varmeste. Det gælder især sommermånederne, hvilket fortrinsvis skyldes de sandede områder i nord, som hurtigt varmes op af solen.

Kommunen er ret tør, og årsnedbøren ligger ca. 100 mm under landsgennemsnittet. En undtagelse er juni, hvor Halsnæs Kommune er en af landets ti vådeste; en tvivlsom ære, som den deler med ni andre nordsjællandske kommuner. Den våde juni skal dog tages med et vist forbehold, da det høje gennemsnit er påvirket af et voldsomt regnvejr, som ramte området sidst i juni 2009. De bakkede områder på Arrenæs og i Strø Bjerge får lidt mere nedbør end de flade kystområder i nord.

Det kystnære klima giver en del sol. Antallet af solskinstimer ligger derfor et pænt stykke over landsgennemsnittet og placerer kommunen i den solrigeste tredjedel af landets kommuner.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Eksterne links