Den lavvandede kyst ud til Kattegat mellem Hals og Hou rummer lange, børnevenlige badestrande. Enkelte steder, som her ud for Præstens Plantage, er det dog stadig skov og strandenge, der danner kystkulissen.
.
Vestre Fjordpark.
.
Kitesurfere boltrer sig i vinden, som blæser over den lavvandede Nibe Bredning. Ud over surfere tiltrækker Nibe Bredning især om efteråret tusindvis af vandfugle, der benytter denne del af Limfjorden som rasteplads. Af hensyn til fuglene er både Nibe og Gjøl Bredninger udpeget som vildtreservat, og kitesurferne må nøjes med at udfolde deres farvestrålende drager i de dele af bredningen, hvor brætsejlads ikke er forbudt.
.
Meget af Aalborg Kommunes friluftsliv knytter sig til Limfjordskysten, hvor der er rige muligheder for bl.a. kajak- og lystsejlads, dykning og lystfiskeri. Her er en nysgerrig pige ved at undersøge, hvad der gemmer sig af liv på det lave vand ved Nibe.
.

De mange og varierede naturområder i Aalborg Kommune udnyttes til en række forskellige rekreative formål, og kommunen har gjort flere tiltag for at styrke et aktivt friluftsliv. Dertil kommer den naturvejledning, som foregår i Halkær Mølle Naturcenter, Infohuset i Østerådalen, Lundby Hedehus, Aslundhytten og Koldkærhytten, ligesom der er naturvejledning på Lille Vildmosecentret. På disse steder arrangeres forskellige aktiviteter for både institutioner og private besøgende.

For dem, som ønsker at opleve kommunens natur og landskaber på egen hånd, er der også mange muligheder. Eksempelvis gennemskæres kommunen af tre nationale og seks regionale cykelruter, mens Vadumruten, der udgår fra Lindholm, holder sig inden for kommunegrænsen. Den længste cykelrute er den ca. 450 km lange Hærvejsrute (National Cykelrute 3), som rammer kommunen syd for Volsted, fortsætter til Aalborg og går videre gennem Hammer Bakker mod Dronninglund i Brønderslev Kommune og videre til Frederikshavn. Ruten er en del af den såkaldte pilgrimsrute, som mod syd kan følges helt til Santiago de Compostela i Spanien. Ud over de ti cykelruter er der mountainbikeruter i Hammer Bakker og Kongshøj Skov, ved Poulstrup Sø og i Dall Hede samt Lundby Bakker, mens ryttere kan benytte rideruterne omkring Vadum og ved Poulstrup Sø og Dall Hede.

Der er mulighed for at vandre i de fleste naturområder i kommunen, og Aalborg Kommune har udgivet foldere om afmærkede vandreture følgende steder: Hammer Bakker, Vester Aslund Plantage, Koldkær Skov og Trekantskoven, Lundby Bakker og Lundby Krat, Drastrup Skov, De Himmerlandske Heder, Egholm, Guldbækken og Godthaab Hammerværk, Mulbjerge, Poulstrup Sø og Dall Hede, Vokslev Kultur- og Natursti, Østerådalen Nord samt Østerådalen Syd. Derudover kan hundeejere benytte kommunens 12 hundeskove.

Som et tilbud til cyklister, vandrere og sejlende er der i særligt attraktive skov- og naturområder samt ved kysterne anlagt mere end 20 primitive lejrpladser.

Der er tre frilufts- og havnebade i kommunen: Aalborg Havnebad, Vestre Fjordpark og Nibe Fjordbad. Herudover findes der 15 almindelige badestrande. I 2016 erstattede Aalborg Kommune Blå Flag-ordningen med Badevandsflaget, som samme år vajede over Bisnap Strand, Hou Strand, Egense Strand, Møllestenen, Stejlgabet, Aalborg Havnebad og Nibe Fjordbad. Ud over til strandlivet udnyttes kommunens kyster til en række andre aktiviteter. Især Limfjorden er populær blandt lystsejlere, og langs kommunens kyster findes 11 lystbådehavne, der desuden fungerer som rekreative områder og som udgangspunkt for fx roning, kajakroning, dykning og jollesejlads.

Endelig er der gode muligheder for lystfiskeri i søer og åer samt langs kysterne. Fiskeretten varierer, og mange steder kræves der fiskekort eller medlemskab af den sportsfiskerforening, som har fiskeretten. Aalborg Kommune har dog en ordning med frie fiskepladser. Den betyder, at man med det lovpligtige lystfiskertegn frit kan fiske på strækninger langs de åer, søer, fjorde og kyststrækninger, der er ejet af kommunen.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Aalborg Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv

Eksterne links