En han af den sjældne guldsmed spidsplettet libel overvåger sit territorium fra en udgået gren, hvorfra han kan kaste sig over forbipasserende bytte eller angribe andre hanner, hvis de vover sig for tæt på.
.

Den privatejede Højlund Skov ligger sydvest for Mossø og er med sine knap 500 ha en af de største skove i dalen med Salten Langsø og Mossø. Skoven ligger i et kraftigt kuperet landskab. Med sine 108 m.o.h. udgør Sukkertoppen i nordvest skovens næsthøjeste punkt, kun overgået af Sønderås i syd på 111 m.o.h.

Det meste af Højlund Skov består af nåleskov med rødgran som den dominerende træart. Løvskoven er begrænset til små partier af bøg, vintereg, alm. eg og alm. røn. Skoven har morbund, hvilket afspejler sig i plantelivet, der bl.a. omfatter ørnebregne, bølget bunke, blåbær, skovstjerne, hønsebær, majblomst og skovsyre. Dertil kommer flere forholdsvis sjældne arter som alm. ulvefod og alm. kambregne.

Hist og her brydes skoven af åbne områder med hede, overdrev og mose. Mens hederne hovedsagelig findes på toppen af de højeste bakkedrag, ligger de største mosearealer i forbindelse med Pinddal Mose, der gennemskærer skoven i syd. Det meste af mosen er groet til, men ved Fåresø i øst er der mere åbent med overdrev og mindre heder. Insektlivet er rigt og når sin største mangfoldighed i netop de lysåbne områder. På heden på Sønderås findes fx en bestand af den farvestrålende mariehøneedderkop, mens Pinddal Mose er levested for arter som spidsplettet libel, brun pletvinge og moseperlemorsommerfugl.

Området omkring Sukkertoppen samt Pinddal Mose og Fåresø indgår i fredningen af Gudenå mellem Voervadsbro og Vilholt fra 2008, ligesom det er en del af det 4.470 ha store habitatområde Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove