Mellem Sejerslev og Ejerslev på nordspidsen af Mors lå den lavvandede og fiskerige Hundsø, som med et areal på 126 ha var den største sø på Mors. I 1867 tørlagde en kreds af lokale bønder søen, og i de efterfølgende generationer blev søbunden udnyttet til høslæt og græsning. Fra 1928 blev der pumpet vand ud med en vindmølle (vindmotor), og i 1964 blev afvandingen statsstøttet, så der kunne dyrkes korn og roer. Sætning af tørvejorden umuliggjorde dog efterhånden dyrkning.

Siden 2009 har der været planer om en ny sø, og i efteråret 2015 godkendte Morsø Kommune et vandmiljøplanprojekt på 95,5 ha. Projektet blev afsluttet i 2016 og vil med tiden resultere i en sø med et areal på 52 ha omgivet af 37 ha enge.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links