Neden for den stejle, gamle kystskrænt på Skarrehage ligger de to Skarresøer omgivet af græssede enge. Søerne er lavvandede strandsøer med et samlet areal på 20 ha og har gennem en smal grøft forbindelse til Limfjorden.

Mange ande- og vadefugle yngler ved søerne, og endnu flere benytter området som rasteplads under trækket om foråret og efteråret. Trækfuglene omfatter bl.a. grågås, taffeland, hvinand, troldand, sortklire, rødben, hjejle, alm. ryle, storspove og brushane. I søerne yngler også strandtudser, hvis kvækken kan høres i majjuni.

Skarresøer indgår i Skarrehage Vildtreservat. Derudover er de en del af habitatområdet Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, fuglebeskyttelsesområdet Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage samt Ramsarområdet Vejlerne og Løgstør Bredning.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links