Jægersborg var oprindelig en lille landsby kaldet Ibstrup, og den opstod i middelalderen. Bebyggelsen bestod af en større gård, som var i kongens eje. 1609‑20 opførtes Ibstrup Slot; herfra blev der drevet jagt, indtil det blev nedrevet i 1761.

I 1936 fik Jægersborg en S-togsstation på Nordbanen, og i 1940’erne og 1950’erne opførtes flere etagehuse, fx ved Jægersborg Allé og Smakkegårdsvej.

Den Kongelige Livgardes rekrutter var indtil 1948 indkvarteret på Jægersborg Kaserne, hvis bygninger var en del af det tidligere Jægersborg Slot. Herefter blev mandskabsbygninger og staldbygninger revet ned, og kun Jægergården blev bevaret. Forsvarets Bygningstjeneste opførte skole og kollegium (1963‑66) til Forsvarets Sanitetsskole.

Videre læsning

Læs mere om Jægersborg

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie