Der er aktivitet, hvor vejen Tværbommen går ud i Vangede Bygade. Her kunne man bl.a. handle i Kolonialhuset med et varieret vareudbud, herunder solstole og drømmesenge. I 1963 blev vejene omlagt i Vangede pga. den voksende bilisme. Vangedevej blev ført øst om byen, og Vangede Bygade blev anlagt, hvor Vangedevej tidligere lå. Foto fra april 1966.
.

Frem til begyndelsen af 1900-tallet blev der kun bygget lidt omkring den gamle landsby. Til gengæld blev flere gårde udstykket til kolonihaver, fx Tuborg Haveby (1929) for ansatte ved bryggeriet Tuborg. Mange boede i kolonihavehusene året rundt pga. den store boligmangel under og efter 1. Verdenskrig.

Langs Vangede Bygade opførte man et treetagers byggeri, hvis slyngede forløb vidner om den gamle landsby. I 1926 blev Vangedes første kirke indviet, Nymose blev omformet til bypark i 1937, og i 1950’erne blev rækkehusbebyggelsen Nymose Huse anlagt.

Fra slutningen af 2. Verdenskrig etablerede mange håndværksmestre sig i området ud til Nybrovej og på Mesterlodden. Der blev anlagt sociale institutioner som fx Børnehospitalet i Vangede under Statens Åndssvageforsorg, senere kaldet Vangedehuse (opført i 1966).

Som følge af befolkningsvæksten i Vangede blev den oprindelige Vangede Kirke for lille, og i stedet rejstes i 1974 en ny med Johan Otto von Spreckelsen som arkitekt, mens der blev opført et bibliotek, hvor den gamle kirke havde ligget.

Videre læsning

Læs mere om Vangede

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie