Nye virksomheder i kommunen var bl.a. IKEA, mens Tuborgs Bryggerier, der det meste af århundredet havde været kommunens største arbejdsplads, flyttede væk. En nyudvikling af Tuborg Havn begyndte med bl.a. åbningen af Experimentarium.

Administrativ inddeling

Ud over navneskiftet fra Gentofte Sognekommune til Gentofte Kommune skete der ingen ændringer af administrativ art ved Kommunalreformen i 1970, og kommunen vedblev at ligge i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Kommunens befolkning var i 1970 på 77.744 indbyggere og faldt derefter konstant til 65.303 i 1990. Derefter steg det til 68.991 i 2005 for så at lande på 68.672 indbyggere i 2007.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Lyngbyvej blev udvidet ad flere omgange, men som noget særligt blev vejen ved Tuborgvej i tre etager; Edith og Ole Nørgårds tegnestue havde tegnet motorvejslandskabet. I 1970 blev det opgjort, at ca. en tredjedel af dem, der boede i Gentofte Kommune, også arbejdede i kommunen, mens omkring to tredjedele arbejdede i andre kommuner, heraf langt størstedelen i København. I 2007 var andelen, der både boede og arbejdede i Gentofte Kommune faldet, mens antallet af pendlere ud af kommunen var steget.

Strandvejsgasværket, opført i 1893, lukkede i 1983 som det sidste kulgasværk i Danmark. I 2004 solgte kommunen sine aktier i elforsyningsselskabet NESA A/S.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Hovedindgangen til Gentofte Hovedbibliotek, der er tegnet af Henning Larsen og indviet i 1985.

.

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Gentofte Kommune.

.

I 1970’erne blev flere større herskabsvillaer nedrevet, og grundene udstykket til parcelhuse. I 1980 blev Nordisk Gentofte A/S dannet som selvstændigt firma ved udskillelse fra Nordisk Insulinlaboratorium og fusionerede i 1989 med Novo Industri A/S til Novo Nordisk A/S.

Mellem Lyngbyvej og Brogårdsvej opførte man i 1995 på en tidligere losseplads et stort varehuskompleks med bl.a. IKEA, der var tegnet af tegnestuen Vandkunsten. Tuborgs Bryggerier flyttede i 1996 og gav mulighed for en ny udvikling i Tuborg Havn, der gennem 00’erne undergik en forvandling med opførelse af kontordomiciler og boliger samt indkøbscenteret Waterfront i 2007. Experimentarium var åbnet på havnen i 1991. Kildeskovshallen blev opført 1966‑72.

Gentofte Hovedbibliotek fik i 1985 nye bygninger, mens Ordrupgaard blev udvidet med en ny, moderne udstillingsbygning i 2005. I år 2000 lukkede Ordrupbanen efter års økonomisk nedgang, bl.a. fordi klubben nedlagde totalisatorspillet i 1988. Dansk Bicycle Club solgte grunden til boligbyggeri og flyttede til den nyopførte, indendørs Ballerup Super Arena.

Gennem årtier var Gentofte landets rigeste kommune målt på husstandsindkomst og friværdier. I kommunen var en meget lille andel af boligmassen almennyttigt byggeri, og der boede hovedsagelig en velstillet og veluddannet middel- og overklasse. Indbyggernes erhvervsfordeling ændrede sig i perioden. Antallet af ansatte inden for industrien og transportsektoren faldt fra hhv. 12,9 og 11,0 % til 7,7 % og 8,5 % fra 1976 til 2006, mens et stigende antal var beskæftiget i brancherne handel, service og i det offentlige, der samlet set steg fra 75,4 % til 83,4 % i samme periode (se tabel).

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Efter en beslutning taget i kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune blev renovationsarbejdet i 1984 privatiseret, og 106 medarbejdere blev overført til det private firma Renovadan. Beslutningen førte til en konflikt, hvor de tidligere kommunalt ansatte bl.a. strejkede. I foråret 1986 lavede demonstranter blokader foran Renovadan, og på fotoet fra marts 1986 bryder en af virksomhedens skraldevogne med politiets hjælp igennem demonstranternes blokader under en mere end to måneder lang blokade af Renovadan.

.

Ved folketingsvalgene i 1971 og 1973 fik Det Konservative Folkeparti flest stemmer, mens det i 1975 var Venstre og i 1977 igen Det Konservative Folkeparti. Ved folketingsvalgene 1979‑94 fik Det Konservative Folkeparti flest stemmer, mens Socialdemokratiet fik næstflest. 1998‑2005 fik Venstre flest stemmer, mens det i 2007 igen var Det Konservative Folkeparti.

Ved kommunalvalg var der en ubrudt linje af konservative borgmestre fra 1970 til 2007: Jørgen Gotfredsen 1970‑84, Birthe Philip 1984‑93 og Hans Toft efter 1993. Ved de tre folkeafstemninger, i 1972 om indmeldelse i EF (i dag EU), Edinburghaftalen i 1993 samt den økonomiske og monetære union (euroen) i år 2000 var borgerne i Gentofte Kommune overvejende positive over for det europæiske samarbejde og stemte ja ved alle tre afstemninger.

Mosegårdsskolen blev ombygget og indviet i 1989 som ældreboliger. Hellerup Skole åbnede i 2002, hvor Tuborgs Bryggerier tidligere havde ligget. Københavns Amt overtog i 1986 Øregård Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium. Desuden blev også Gentofte Statsskole amtskommunal og skiftede navn til Gentofte Gymnasium (1988: Gentofte HF) samt Aurehøj, der skiftede navn til Aurehøj Amtsgymnasium (senere: Aurehøj Gymnasium). Alle fire gymnasier blev selvejende i 2007.

Ordblindeinstituttet flyttede i 1990 fra Hellerup til Gladsaxe. I 1992 åbnede Sankt Lukas Stiftelsen det første hospice i Danmark. Ved Strukturreformen i 2007 overgik amtssygehuset til Region Hovedstaden og skiftede navn til Gentofte Hospital.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007