Langesøskovene ligger i det kuperede istidslandskab omkring Morud i den sydlige del af kommunen, og med et samlet areal på ca. 900 ha udgør de Nordfyns største sammenhængende skovområde. I den centrale del af skovene ligger en kort tunneldal, som huser den 17,6 ha store Langesø, der har givet navn til Langesø Gods, som ejer og driver skovene. Efter en række vekslende ejere overgik godset i 1977 til det nystiftede Langesø-Fondet, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug.

I sidste halvdel af 1800-tallet eksperimenterede den initiativrige skovrider Carl Bloch med at indplante mere end 100 forskellige udenlandske træarter i skovene. I pinetet ved Langesø Skovkapel og rundt om Langesø kan man stadig se mange af de eksotiske træer, heriblandt Danmarks højeste californiske kæmpefyr (mammuttræ), som står ud for den gamle skovriderbolig.

I dag fordeler skovarealet sig nogenlunde ligeligt mellem løv- og nåleskov. Mens bøgen dominerer i løvskoven, veksler nåleskoven mellem især rødgran, douglasgran og lærk. Dertil kommer en ret stor produktion af juletræer og pyntegrønt.

Der er iagttaget mere end 100 forskellige fuglearter i Langesøskovene. Ud over en række almindelige skovfugle omfatter ynglefuglene også mere sjældent sete arter som hvepsevåge og duehøg. Desuden kan man om vinteren ofte opleve den vævre vandstær langs Stavidså, der løber gennem skovene nord for Langesø. Det sorte egern er også forholdsvis almindeligt, ligesom skovene huser en stor bestand af rådyr.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Nordfyns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove