3398 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322239
Sted- og lokalitetsnummer
030602-36
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 65 m l., 10 m br., 1,25 m h. Mindst 45 randsten, for største del skjult i jorden. 2 sænkninger på kamrenes plads. Træbevokset i eng.

Undersøgelseshistorie

1863
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Gryde Mølle ligger en meget stor Langdysse, Gryden kaldet, hvori efter Sagnet en Mand i sin Tid har fundet en Gryde med Sølvpenge, hvorfor han byggede Møllen, ved Dyssen høres efter Sagnet undertiden Larm som Raslen med Sølvpenge. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn 210' l, ca. 30' bred og 4' høj Langdysse i Længderetning ØSØ-VNV. Kammer ses ikke, men to Steder paa Langdyssen findes nogle svagere Fordybninger, som muligvis kunne hidrøre fra, at Kamre have været der. Randstenenes Antal kan ikke med Sikkerhed angives, da der henligge mange større, fra Marken henkastede Sten paa Dyssen. Den Snes virkelige Randsten, som endnu findes, er næsten alle væltede. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 66 m. l., 10 m. br., 1,25 m. h. Mindst 45 Randsten, for største Del skjult i Jorden. 2 Sænkninger paa Kamrenes Plads. Træbevokset i Eng.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj med flere randsten bevarede, 1,2 x 62,0 x 10,0 m. Mod SØ taltes 2 større rejste randsten. Mod NØ-lige langside taltes 8 randsten, disse var væltede og til dels dækket med jord. Mod NV taltes 2 væltede randsten og ved den SV-lige langside 19 sten. Flere randsten kan dog være skjult af jord. Ca. 12 m. fra langhøjen er placeret en kæmpe bunke marksten. Fælles bunke for Astrup Gods. Ved samtale med Driftleder Valdemar Pedersen ønskede denne ikke at fjerne stenbunken "uden dom". 07.12.: Skader udbedret - også den store stenbunke er fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Flot langhøj beliggende helt ud til landevejen. Den er en af 3, der ligger smukt ved Gryde Mølle ved Halleby-åen. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Over 60 m. lang træbevokset langhøj. Ligger ud til vej,

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links