Fortidsminde set mod nordøst
.
Fortidsminde set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37161
Sted- og lokalitetsnummer
080810-34
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 3951 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14 oktober 1929. Købt. Afmærkn.: MS (1930, H,C.Broholm) Matr.: Tarup matr.nr. 1a og 1b En langdysse, 1,25-1,50 x 6-8 x 46. Østenden afskåret af et jorddige. Nordre langside ligger op til et stendige, der er indbefattet i fredningen. 20 m fra V-enden findes et udgravet, firsidigt kammer, 2,10 m l. i N-S, 1,10-1,50 m br., 1,40 m højt. Bygget af 3 sidesten og 1 tærskelsten. Dæksten mangler. 31 m fra V-enden findes i en større nedgravning rester af kam- mer, nemlig 1 sidesten mod øst og 1 endesten mod nord. Jordhøj- jen medtaget af gamle gravninger. Mod vest en sprængt randsten, mod syd 5 stående og 1 liggende randsten.

Undersøgelseshistorie

1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 1,2 x 46,0 x 8,0 m. Orienteret Ø/V. Ca. 20 m. fra V-enden et kammer 2,1 x 1,3 m. indvendig grundflade, højde ca. 1,4 m., består af 3 sidesten og 1 tærskelsten, ingen dæksten. 12 m. længere mod Ø rester af kammer med 1 sten mod N, 1 sten mod Ø. Uregelmæssig p.g.a. gamle nedgravninger. Skjult i tjørnebusk. Ingen beskadigelser på selve højen, men den N-dre langside består af et stendige ca. 1,2 m. højt og på dette er der forøvet skade inden for de sidste 14 dage. Et sted er flere store sten revet ud, et andet sted er de genbrugt - kastet på plads fra 8 m.'s afstand - efter at have været revet ud. 2-3 andre steder var de tydeligvis blevet skubbet ved påkørsel og bar tydelige spor af at være blevet ramt af ploven. Ejeren (ejeroplysning på skema) nægtede ikke, at det var ham selv. Han havde bl.a. trukket en vildrose op med traktoren, hvorved flere sten røg ud, fortalte han. Genopsætningen kræver faglig ekspertise, hvorfor jeg ikke har aftalt noget med ham. Har kun nævnt, at det, han har gjort, er ulovligt. 5-6 m. af stendiget mod V er fjernet. 13.11.85: Skaden er udbedret af ejeren tilfredsstillende. NHJ ** Seværdighedsforklaring ** Ses ikke fra vejen p.g.a. stendiget, men er ganske instruktiv. Skæmmes af de enorme grusgrave mod S og bilkirkegården mod Ø, helt op til højfoden.
2000
Genstand registreret i privateje - Odense Bys MuseerKerneøkse fremkommet ved foden af stendiget, der følger langdyssens nordside. Fundet er gjort af en skoleelev på ekskursion. Øksens længde er 9,95 cm og kan karakteriseres som værende med rhombisk tværsnit. Fundet beror hos Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links