5064 kammer. Set fra VSV.
.
7349 oversigt kyst. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43241
Sted- og lokalitetsnummer
070622-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Begravelsesplads, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse i N-S. Sydenden er styrtet i havet. Dimensionerne er nu 4,5 x 9 m. Ingen højning. Af randsten er bevaret i vest 7, hvoraf kun den nordligste er oprejst, i nord 3 lig- gende, i øst 6, hvoraf 3 stående. Nærmest sydenden står 2 vinkelstillede bæresten af et kammer og vest derfor en stør- re sten, der kan være den afvæltede dæksten. Nord for dette kammer flere store sten, der muligvis er resterne af et ødelagt kammer. Med græs og buske.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Vix Ø er der ikke nogen Gravhøi nu. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1952
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en avisartikel fortæller en gammel gårdejer, at hans bestefar på stedet begravede strandvaskere, og at baroniet senere satte sten som minde om de ukendte døde.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse hvis Sydende er nedstyrtet. 9 x 4 1/2 m. Ingen Højning. Randsten: V7 N3, Ø6. Nærmest Sydenden 2 vinkelstillede Bæresten af Kammer, en større Sten, muligvis den afvæltede Dæksten, ligger V. derfor. N. f. Kammeret fem store Sten i Uorden. Græs og Buske.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1955
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdyssen har oprindeligt haft 3 stenkister, men den ene er styrtet i havet.
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Beskrivelse: N-S orientering. Højen: Kun svag højning 12x6 m (i nord) x 8 m (i syd). Længdemålet er kun omtrentligt p.gr. af nedstyrtning. Højens form er tilsyneladende trapezformet. Randstensrækken virker intakt, omend delvis nedfaldent. Deres størrelse er op til 1x1x1 m, størst ved enderne. Kammeret: Rester heraf er til stede (jvf. skitse), 2 bæresten er intakt. Dæksten mangler, er formt. den store sten, der er vest for kammer. Beliggenhed: Ud til kysten. Terrænet er sunket siden anlæggelsen. Fjorden ud til har rimeligvis været eng. Strandengen er ca. 1,60 m over dgl. vande. Tilstand: Sydlige trediedel ligger på stranden, nordlige 2/3 er på strandeng (græsgroet). Slåen og tjørn på høj. Bortset fra disse naturlige forstyrrelser, virker anlægget intakt. Div: I vandkanten ligger et par røde sandstensfliser, lig tørmursfliser. 3 stk. er hjemtaget. . ** Seværdighedsforklaring ** Øen er fredet mod menneskers tilstedeværelse i sommerhalvåret (fra forår 1983). Fint anlæg. Fortæller om problemet: Kystlinjens beliggenhed i oldtiden. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links