Lienskræntens overdrev har et interessant planteliv, som omfatter en række sjældne plantearter. For at bevare overdrevene afgræsses de af kvæg af racerne Galloway og Dexter. Samtidig skal rydning af især nåletræer genskabe tidligere lysåbne områder.
.

Med en højde på op til 66 m er den ca. 7 km lange Lienskrænt Danmarks højeste indlandsskrænt. Selv om skrænten flere steder er groet til med bævreasp, hassel, ene, eg, bøg og forskellige nåletræer, er der stadig mange åbne områder, ligesom der flere steder er lavet naturpleje for at undgå, at områderne gror til. Disse lysåbne partier ligger som en mosaik af sure og kalkrige overdrev samt en smule tør hede øverst på skrænten. I skrænten er der også mange kildevæld, hvilket er med til at skabe kontrasten mellem de våde og tørre naturtyper.

Underlien er det flade landskab neden for Lienskrænten. Her er der flere områder med rigkær, hvor man kan finde planter som engblomme, purpurgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, plettet gøgeurt og den kødædende vibefedt. Landskabet mellem rigkærene og havet består af klitheder, klitlavninger, grå klit, grønsværsklit og hvid klit.

I 2009 blev Lienskrænten og Underlien en del af en stor fredning, som også omfatter bl.a. Fosdalen, Langdalen, Tranum Strand og Tranum Skydeterræn. Derudover er Lienskrænten og Underlien en del af habitatområdet Lien med Underlien.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links