Linnebjerg Bakke omkranses af landbrugsarealer, som her på bakkens sydøstside strækker sig helt op til skovkanten og får bakkeøen til at træde meget tydeligt frem i landskabet. Et sagn fortæller, at bakkeøen blev til, da en trold fra Yllebjerg i arrigskab kastede en håndfuld jord efter Isenbjergmanden. Jorden ramte dog ved siden af og blev til Linnebjerg Bakke, hvor den landede.
.

På Linnebjerg Bakke ligger det ca. 15 ha store egekrat, Linnebjerg Krat. Det er formentlig opstået ved en kombination af kvægafgræsning, den hårde vestenvind og stævningsdrift. Linnebjerg Bakke er en høj bakkeø nord for Faurholt. Bakkeøen, som når en højde på 74 m.o.h., rejser sig op over det omkringliggende, flade agerlandskab og viser tydeligt den fragmentering af naturen, som skete, da hederne blev opdyrket.

Linnebjerg Krat består overvejende af vintereg, men omfatter også bævreasp og tørst. I bunden af det lysåbne egekrat vokser bl.a. alm. gedeblad, blåbær, liljekonval og alm. kohvede.

Egekrattet har en rig og varieret sommerfuglefauna, der bl.a. omfatter den sjældne brun pletvinge. I Danmark lever larven af brun pletvinge formentlig kun på alm. kohvede, og det lysåbne, varme og blomsterrige egekrat er et typisk levested for den brunorange dagsommerfugl. Det omkringliggende agerland umuliggør dog sommerfuglens spredning, og den er derfor fanget på bakkeøen, som den deler med en række andre sjældne insekter, heriblandt bølleblåfugl, kongeguldsmed og jysk blomsterbuk.

Den privatejede Linnebjerg Bakke blev fredet i 1979. På bakkeøen findes afmærkede vandreruter, der vedligeholdes af Ikast-Brande Kommune, som også foretager naturpleje af heden og den unge del af egekrattet.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove