»Spiellerups Beliggenhed er ikke udmærket skiøn, men meget venlig, og aabner Udsigten, deels til de nærliggende Skove, deels over en frugtbar Slette; det nærliggende Vemmetofte har, især ved Stranden, særdeles skiønne Partier; Faxe høie Kirke rager allevegne frem, og til dets mærkværdige Kalkbierg har man ad den nærmeste Vei kun tre Fierdingmiil«. Sådan fortæller biskop J.P. Mynster i sin Meddelelser om mit Levnet (1854) om sine ti år, fra 1802 til 1812, som landsbypræst i Spjellerup og Smerup Sogne under Vemmetofte Gods.

Det var langt fra hans ungdoms København, men i 1804 fik han besøg af Kamma Rahbek og hendes mand, Knud Lyne Rahbek. Han havde kendt sidstnævnte siden 1790’erne, men sluttede efter visitten i Spjellerup et nært venskab med Kamma, der både omfattede årlige visitter og ugentlige breve – mellem »Niecen« og »Onkel Job«, som de, skønt jævnaldrende, kaldte sig i den særlige Bakkehusjargon. Mynster modtog også besøg af bl.a. Henrik Steffens og A.S. Ørsted, men levede i øvrigt et ensomt liv, uden nærmere kontakt med egnens bønder. Til gengæld øvede hans såkaldte Spjellerupprædikener, udgivet som Prædikener i hhv. 1810 og 1815, stor indflydelse på både N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard.

For L. Budde, der i 1869 blev den første forstander på højskolen i Karise, var H.C. Andersen en vigtig inspiration. Buddes navn lever videre i et par lokaliteter i Karise, men hans almanakfortællinger er gået i glemmebogen. Til gengæld lever Harald Bergstedts sang om Slikke‑Hans fra Karise i den uopslidelige De små synger, første gang udgivet i 1948.

I essaysamlingen Litteraturens vaneforbrydere (1990) skildrer litteraturhistorikeren og ‑kritikeren Hans Hertel, hvordan mødet mellem herregårdskultur, præstegårdskultur og folkeoplysning fik det litterære liv til at blomstre i Faxe Kommune, men også, hvordan medier og markedsstyret bogpolitik har fået det til at visne.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur